Dømt til 21 års forvaring for to drap i Tromsø

Mannen som er tiltalt for to drap på Kvaløya i 2014, ble onsdag dømt til 21 års forvaring i Nord-Troms tingrett. Dommen vil bli anket, sier forsvarer.

Drap Tromsø

Onsdag falt dommen mot 50-åringen som sto tiltalt for to drap i Tromsø, hvorav ett er uten lik.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Den 50-årige mannen har stått tiltalt for to drap, til tross for at det bare er funnet ett lik. Men påtalemyndigheten har ment at det forligger så gode beviser i begge sakene, at mannen ble tiltalt for to tilfeller av drap.

Presis klokken 14:00 startet dommer Elisabeth Lund opplesing av dommen i Nord-Troms tingrett. Hun slo fast at dommen var enstemmig, og at tiltalte var kjent skyldig etter tiltalen.

Dommen ble fastsatt til forvaring i 21 år, med en minstetid på 10 år. Dette er i samsvar med aktor Lars Fauses påstand etter rettssaken.

– Det var en særdeles grundig og detaljert dom, og vi er veldig fornøyd, sier Fause til NRK.

Sett hen til de drapene tiltalte har begått, de nærmere omstendigheter rundt handlingene og tiltaltes personlige forutsetninger, fremstår tiltalte som en risiko for samfunnet svært langt frem i tid, mener retten.

Han er også dømt til å betale 800.000 kroner i oppreisingserstatning til de pårørende, og får inndratt en rekke skytevåpen og ammunisjon.

50-åring dømt for to drap i Tromsø.

Dømt for mordbrann og vold

Retten mener drapene fremstår som uforståelige tatt i betraktning at det ikke har fremkommet noen opplysninger om drapsmotiv.

«Det er ikke bestridt og heller ikke tvilsomt at tiltalte har begått et lovbrudd som kvalifiserer for forvaring», mener retten.

Retten viser til at tiltalte tidligere er domfelt for grov vold og mordbrann, og at han nå dømmes for to drap, hvorav ett overlagt.

De sakkyndige har på bakgrunn av tiltaltes langvarige og omfattende rusmiddelbruk, kombinert med psykisk lidelse/personlighetsforstyrrelse som det per dato ikke finnes kurative behandlingstiltak for, angitt tiltaltes prognose som dårlig.

«Etter en helhetsvurdering, hvor retten har lagt vekt på tidligere domfellelser, de to drapene tiltalte nå dømmes for, samt tiltaltes funksjonsnivå og personlighet, at det er tilstrekkelig grunnlag for å konstatere at en reell fare for gjentakelse som strekker seg mange år frem i tid. Det vises spesielt til at tiltalte domfelles for to ulike drap – hvor det er gått en tid imellom», skriver retten i domsavslutningen.

Leter etter drapsoffer på Kvaløya

Det ble gjennomført flere leteaksjoner etter det siste offeret, uten hell.

Foto: NRK

Sikker på at savnede er drept

50-åringen ble først siktet etter at Hermod Magne Steinsund (48) ble funnet død i en kommunal bolig på Kvaløysletta i Tromsø i september 2014. Politiet fikk raskt mistanke om at siktede også hadde tatt livet av Stein Håvard Larsen (45), to uker tidligere.

Larsen har vært sporløst forsvunnet siden da, til tross for gjentatte søk. Det ble også foretatt søk mens hovedforhandlingen pågikk i Nord-Troms tingrett, også denne gang uten resultat.

Nord-Troms tingrett mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil at den nå dømte en gang i september, drepte den savnede Stein Håvard Larsen ved bruk av våpen. Det er nærliggende at tiltalte brukte samme våpen som ble brukt da Magne Steinsund ble skutt og drept.

Men ut fra at liket etter Larsen ikke er funnet, er det ikke mulig å slå dette fast med sikkerhet. Ut fra funn av Colt revolver kaliber 38 i tiltaltes leilighet, sammenholdt med at det er funnet seks patronhylser hos tiltalte, er det nærliggende å tro at det samme våpenet ble benyttet, mener retten.

Dette er det imidlertid ikke mulig å konkludere med. Funnene av våpen og ammunisjon underbygger derimot rettens konklusjon.

50-åring dømt for to drap i Tromsø.

Anker dommen

Forsvarer Aasmund Sandland sier at hans klient har tatt betenkningstid, men at dommen i Nord-Troms tingrett vil bli anket.

– Dommen var basert mer på spekulasjoner enn grundig bevisvurdering. Det var flere punkter som ikke ble behandlet grundig nok i dommen. Vi vil derfor ha saken behandlet i lagmannsretten, sier Sandland til NRK.