Første nordmann dømt i internasjonal overgrepssak

En mann i starten av 30-årene i Finnmark er allerede dømt for å ha lastet ned og brukt overgrepsbilder av barn. Avsløringene kom etter at canadisk politi slo til mot illegal nettside.

Operasjon Spade

Over 100 av arrestasjonene ble gjort i Canada. 76 personer er arrestert i USA og 164 i andre land. Illustrasjon fra Toronto-politiet som viser overgrepssakens forgreninger.

Foto: Toronto Police Service / Faksimile

36 nordmenn fra hele Norge er anmeldt i saken.

Over 100 av arrestasjonene ble gjort i Canada. 76 personer er arrestert i USA og 164 i andre land.

– Det er et nettsted i Canada som har fått laget filmer i Øst-Europa som er blitt solgt over hele verden, også i Norge, sier politioverbetjent i Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen, til NRK.

Finnmarking fikk 3 måneders fengsel

En mann i starten av 30-årene i Finnmark er allerede dømt for dette.

Politiet i Øst-Finnmark gjennomførte en ransakning, pågripelse og beslag hos mannen i april i år.

– Vi fikk en beslutning fra tingretten om ransaking, og utførte dette på vanlig måte. Der tok vi beslag i datautstyr, sier politiadvokat i Øst-Finnmark politidistrikt, Jens Herstad.

Materialet som politiet sikret i ransakelsen var ikke av særlig grov karakter. Likevel innrømmet den siktede å ha hatt befatning med bilder/videoer som framstiller grovere overgrep.

Straffesaken er ferdig etterforsket og pådømt i retten.

I retten innrømte den nå domfelte mannen å iallefall ved to anledninger ha betalt for filmer/bilder. Etterforskningen i Canada har avdekket at guttene i filmene, som er rekruttert i Ukraina, Tyskland og Romania, fikk penger for å delta.

Tilsto tidlig

Politiadvokaten i Øst-Finnmark politidistrikt, sier videre at mannen nå er dømt for å gjentatte ganger ha lastet ned og sett på bilder av barn i seksuelt betonte poseringer, barn som har seksuell omgang med seg selv, eller med voksne.

– Han tilsto tidlig i fasen, og er dømt til tre måneders fengsel, sier Herstad.

Uten den siktedes uforbeholdne tilståelse ville straffepåstanden vært på fem måneder.

Mannen er tidligere dømt for tilsvarende forhold tilbake i 2005.

Gjenstår ennå etterforskning

I starten av november hadde 23 personer blitt avhørt i Norge og til sammen 19 har erkjent kjøp eller oppbevaring av ulovlig materiale.

Mannen fra Troms som er involvert i den store internasjonale overgrepssaka i Canada har nå status som siktet.

Det opplyser politiet.

Mannen, som er i 60-åra er siktet for å være i besittelse av materiale som framstiller seksuelle overgrep mot barn.

En del etterforskning gjenstår enda for politiet i Troms, forteller påtaleleder Einar Sparboe Lysnes.

– Denne personen er avhørt men har ikke erkjent straffskyld. Det er gjort en del databeslag, som krever en større analyse, sier han.

Solgt til 94 land

I sentrum for virksomheten står et firma i Toronto som har solgt DVD-er og strømmet videoer av nakne gutter til Tyskland, Ukraina og Romania.

Firmaet Azov Films markedsførte videoene og bildene som naturistiske og hevdet at de var lovlige i USA og Canada. Filmene er solgt til i alt 94 land, opplyser politiet.

Det er beslaglagt mer enn 350.000 fotografier og over 9000 filmer.

I tillegg fikk politiet tilgang til firmaets kundedatabase og der fantes blant annet de norske borgerne som er anmeldt.

Kun saken i Øst-Finnmark er ferdig i rettssystemet, og endte med en dom på 3 måneders fengsel. Flere av de anmeldte er tidligere straffet for lignende forhold.