Kjøpte overgrepsbilder av barn på nett

En mann i begynnelsen av 30-årene er i Øst-Finnmark tingrett dømt til fengsel i 90 dager, for å ha kjøpt og lastet ned bilder med seksuell overgrep mot barn.

Datamaskin

Illustrasjonsbilde.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Mannen i 30-årene fra Øst-Finnmark innrømmer at han over en periode på tre år har lastet ned og sett på materiale i form av bilder og filmer, som framstiller seksuelle overgrep mot barn eller med framstilling som seksualiserer barn.

Det sikrede materialet er ikke av særlig gorv karakter, men mannen har i avhør innrømmet å hatt befatning med bilder og videoer som framstiller grovere overgrep.

Han avga en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Øst-Finnmark tingrett.

Ut fra tidsforløpet antas det at omfanget av lovbruddet er betydelig.

I denne saken har siktede i alle fall ved to anledninger betalt for filmer/bilder, og etterforskningen i Canada har avdekket at guttene i filmene, som er rekruttert fra Ukraina, Tyskland og Romania, fikk penger for å delta, står det i dommen.

Retten betegner i kjennelsen også framstilling av seksuelle overgrep mot barn som «et alvorlig samfunnsproblem, og at det må reageres sterkt mot personer som gjennom sin befatning med dette skaper et marked for produksjon».

Det generelle straffenivået for en slik sak ligger på fem måneders fengsel, men på grunn av blant annet mannens tilståelse, fikk han en dom på 90 dagers fengsel.