Hopp til innhold

Mammaen til Violet Road bygger bro med salmeboka under armen

Eventyrlysten brakte Liv Rundberg til Nord-Norge. Musikken gjorde henne til en brobygger mellom det norske og det samiske i Nord-Troms.

Liv Rundberg

Liv Rundberg har vært med på å skape en fellesskapsfølelse mellom det norske og samiske i Nord-Troms.

Foto: NRK

– Det å åpne opp for mennesker som har en annen kultur har blitt en viktig del av min tilværelse. Jeg liker ikke at det skal være «vegger» mellom oss. Vi må kunne fungere sammen, selv om vi er forskjellige, sier Liv Rundberg.

Det var i 1965 at prestedatteren fra Telemark kom av bussen i bygda Trollvik i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Hun søkte seg vikarlærerjobb av eventyrlyst, og da hun fant kjærligheten

I Tv-programmet «Brobyggeren» som sendes på NRK2 19. februar, Gjennom sin interesse for salmemusikk, ble hun et musikalsk midtpunkt i kommunen.

En kommune med mange konflikter

Etter hvert oppdaget hun at hun hadde flyttet til et av landets mest fornorskede kommuner.

Det har vært mange konflikter rundt det samiske i Kåfjord, etter at kommunen ble en del av det samiske språkområdet på 90-tallet.

Kommuneskiltene på samisk og norsk ble flere ganger tilgriset med maling eller skutt på.

På begynnelsen av 90-tallet startet også en samisk oppvåkning blant ungdommene i Kåfjord. I 1991 ble urfolksfestivalen Riddu Riđđu arrangert for første gang under navnet sjøsamiske kulturdager.

I begynnelsen opplevde arrangørene mye motstand. Det samme gjorde mennesker som valgte å gå i kofte i bygda.

Liv Rundberg

Salmesangen har alltid vært en viktig del av livet til Liv Rundberg.

Foto: NRK

Samler salmer

Nå har festivalen blitt det beste eksempelet på hvordan samspillet mellom norsk, samisk og kvensk kultur skaper kreativitet i Kåfjord.

Liv Rundberg startet å samle inn de gamle samiske salmetekstene fra Kåfjord. Salmene, som var en viktig del av den læstadianske tradisjonen i Kåfjord, var tradisjonelt sett overført muntlig.

Liv reiste rundt med en båndopptaker, lyttet til salmene, også krev ned notene.

– Salmene er en trøst, og en rød tråd i salmene fra Kåfjord er en lengsel etter himmelen når det er tungt på jorda. De har oppstått i trange kår, hvor mange slet, sier Rundberg.

Musikalske barn

Salmene Liv Rundberg samlet inn, har i dag blitt en viktig del av repertoaret til Kåfjordkoret, og tatt inn i Læstadianernes salmebok. Programskaper Per Kristian Olsen var ikke i tvil om hvorfor han ville lage et program fra Kåfjord.

– Det er et av de mest spennende områdene i Nord-Norge kulturelt sett. Motsetningene i kommunen har skapt stor kreativitet. Ved siden av Riddu Riđđu har Liv sin fantastiske jobb med å samle inn salmer vært et viktig bidrag til kulturlivet i kommunen, sier Olsen, som jobber som journalist i NRK.

Han viser også til at Liv også har født en viktig del av kulturlivet i Kåfjord. Hun er mor til fire av de fem musikerne i Violet Road.

Popbandet med base i Tromsø Også datteren Herborg er en aktiv musiker.

– I denne sammenhengen er det spesielt Herborg som er interessant. Hun komponerer med utgangspunkt i salmene moren har samlet.

«Brobyggeren» vises på NRK2 onsdag 19. februar 19.45 og på NRK1 23. februar klokken 18.