Borerigger søker ny eier

Syv store borerigger for gruvedrift er lagt ut for salg på Finn, men eieren har kun et lite håp om å selge. Med dagens råvarepriser er det nemlig langt fra enkelt å finne en kjøper.

Oscar Sundquist AS borerigg

Det er vanskelig å selge borerigger når det er tøffe tider i gruveindustrien, men det blir for dyrt å ha dem stående på vent.

Foto: Andreas Wara Eliseussen/Ruben Pedersen / Oscar Sundquist AS

– Det koster oss i underkant av 100 000 kroner for én borerigg i måneden, og de må brukes for å ikke «stå seg i hjel», forteller Jørn Malinen som var anleggsleder for Oscar Sundquist AS i Sydvaranger gruve i Kirkenes før konkursen.

Jørn Malinen

Jørn Malinen tror ikke det er marked for borerigger i Norge akkurat nå.

Foto: Privat

Han har vært i kontakt med potensielle kjøpere i Russland, Nederland, Spania, Kazakhstan og et par land i Afrika. Men så langt har kun en borerigg blitt solgt.

Selges for 2 500 000,-

Sommeren 2014 inngikk Oscar Sundquist kontrakt med Sydvaranger gruve. Året etter gikk gruva konkurs.

I mellomtiden hadde Sundquist bestilt og fått levert åtte borerigger til en pris på godt over fire millioner kroner pr stykk. Det kostbare utstyret ble overflødig samme dag som selskapet mistet alle oppdrag de hadde inne i gruva.

Det var Anleggsmaskinen, fagtidsskriftet i maskinentreprenørbransjen, som først skrev at boreriggene nå selges på Finn.

Borerigger søker berg

Oscar Sundquist AS har jobbet hardt med markedsføring og etablert kontakt med ulike aktører for å få solgt boreriggene. De har også blitt lagt ut på Finn.

Foto: Skjermbilde / Finn.no

– Dagens råvarepriser gjør borerigger vanskelige å selge. Gruvedriften er langt nede nå og det er ikke mange som er i en posisjon til å investere i nye maskiner. På verdensbasis er det solgt veldig få nye rigger, mens vi sitter med hele syv stykker som er lite brukt.

Malinen håper å komme i posisjon for å bidra med boring og sprengning igjen så snart som mulig når Sydvaranger AS har nye konsesjoner for å bryte malm og gråberg.

– Enn så lenge må vi prøve å selge boreriggene, sier Malinen, og er opptatt av å få solgt dem og samarbeider med folk i utlandet for å få det til, sier Malinen.

Møte på samfunnshuset

380 ansatte mistet jobben over natten da Sydvaranger gruve AS ble meldt konkurs. I dag jobber rundt 50 personer for Sydvaranger AS, mens gruvas nye eiere venter på driftskonsesjon.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Venter på konsesjon for drift

Sydvaranger AS startet opp igjen med begrenset drift i september, men selskapet jobber fortsatt med å få driftskonsesjon som vil gjøre fullstendig drift mulig.

Inntil den er på plass skal det verken sprenges eller bores i Sør-Varanger.

– Det er den eneste tillatelsen vi mangler, men det er vanskelig å si når den skal komme på plass. Det kan være at vi får behov for flere borerigger i fremtiden, men det er altfor tidlig å fastslå det, sier styreformann Peter Steinnes Larsen.

Det setter dermed eieren av syv arbeidsledige borerigger i en kinkig situasjon. Gruvedrift er ikke like lønnsomt som for bare et par år siden, og det kan bli vanskelig å finne kjøpere.