Bjarkøyforbindelsen blir mange millioner dyrere enn planlagt

Arbeidet har vært mer komplisert enn antatt, sier Statens vegvesen. Til tross for det de mener er grundige forhåndsundersøkelser, var fjellet så dårlig at de fryktet å få hele Atlanterhavet i hodet.

tunnel

Dette bildet, som er tatt 10. juni, viser størrelsen i den undersjøiske tunnelen mellom Bjarkøy og Grytøy. Her ser vi det pågår injeksjon av tettemasse i hovedløpet, og til høyre ser du inngangen til det som skal bli pumpesumpen – der vannet samles opp og pumpes opp og ut av tunnelen.

Foto: Statens vegvesen

Tunnelen og bruene som skal knytte øyene Sandsøy, Grytøy og Bjarkøy sammen, blir flere hundre millioner kroner dyrere enn først beregnet.

– Det er aldri hyggelig når det blir endringer i prisen. Men forsinkelser av et prosjekt kan også være fordyrende. Derfor er det viktig at vi nå går videre og kan lyse ut neste byggetrinn, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Tirsdag vedtok fylkesrådet å godkjenne Statens vegvesen sitt konkurransegrunnlag for entreprise 2 i Bjarkøyforbindelsene.

Samtidig varslet han at det samla prosjektet på til sammen tre deler blir langt dyrere enn de 962 millionene som fylkestinget har vedtatt.

– En ny sak vil derfor komme opp i fylkestinget i oktober. Da vet vi mer nøyaktig hvor stor kostnadssprekken er, og da blir det opp til fylkestinget å ta stilling til dette, sier Prestbakmo.

Kart Bjarkøyforbindelsen

Sikre liv og helse

Første byggetrinn er allerede godt i gang. Den over tre kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Grytøy og Bjarkøy skal være ferdig neste år. Men arbeidet har vært mer komplisert enn antatt, og vil dermed trolig koste mer enn sine 440 millioner kroner.

– Grunnforhold er det byggherren som tar risikoen for. Og sjøl om vi gjorde grundige undersøkelser på forhånd, fikk vi oss noen overraskelser. På et tidspunkt var fjellet så ekstremt dårlig at vi fryktet å få hele Atlanterhavet i hodet. For å sikre både liv, helse og prosjektet måtte det omfattende sikring til, forklarer prosjektleder i Statens vegvesen, Hans-Arne Haugland.

Stålpriser avgjør

Han er fornøyd med at fylkesrådet nå har gitt sin godkjennelse av neste byggetrinn, som omfatter forbindelsen mellom Grytøy og Sandsøy.

– Det betyr at vi får lyst ut jobben nå, og at det får ligge i markedet ei god stund, uten at vi taper tid, sier Haugland.

Planlagt oppstart av byggetrinn to er ved årsskiftet. Det skal bygges ei 300 meter lang hovedbru, samt tre mindre bruer, som sammen med sjøfylling binder sammen Grytøya og Sandsøya i Harstad kommune. Også her kan det komme en kostnadssprekk, tror vegvesenet.

– Mye avhenger av stålprisene. Når vi har fått lyst ut bruentreprisen vil vi ha en større grad av kontroll, sier prosjektlederen.

Tredje og siste byggetrinn, som er å knytte bruer og tunnelene til eksisterende veier, trenger også et nytt kostnadsoverslag.