Hopp til innhold

Kraftig økning i miljøkriminalitet på Svalbard

I 2022 har det vært avdekket dobbelt så mye miljøkriminalitet på Svalbard som i 2019.

To isbjørner og mange måker i Kongsfjorden

Det er ikke bare klimaendringer som forstyrrer isbjørnen på Svalbard.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Geir Wing Gabrielsen

– Jeg synes det er trist at det er så mange brudd på miljøregelverket. Det er et regelverk som har vært gjeldende i over 20 år og burde være godt kjent.

Det sier miljøvernsjef hos sysselmesteren på Svalbard, Kristin Heggelund.

Loven om miljøvern på Svalbard trådte i kraft i 2002, og har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard.

Så langt i år har det blitt avdekket dobbelt så mange brudd på loven som i 2019. Ulovlig snøskuterkjøring og nærkontakt med isbjørn er noen av de vanligste overtrampene.

Heggelund er bekymret for hvordan det påvirker isbjørnen.

Den skal jo helst få være i fred, og ikke bli for vant til vår tilstedeværelse, sier hun.

– Når den blir det får den en annen atferd enn den har i utgangspunktet.

Les også Isbjørner forstyrres døgnet rundt av turister. Nå er det startet politietterforskning

Kongsfjorden Isbjørn

– Avhengig av å ta folk på fersk gjerning

Så langt i år har det kommet 38 straffesaker på sysselmesterens bord.

Det har vært både fastboende og tilreisende. Det er ingen grupperinger som skiller seg klart ut, sier sysselmester Lars Fause.

Men ifølge sysselmesteren er de fleste av overtredelsene gjort av de som ferdes privat, og ikke gjennom organiserte turer i regi av reiselivet.

Helsesjekk isbjørn 2022 2

Flere av overtredelsene innebærer nærkontakt med isbjørn.

Foto: Norsk Polarinstitutt / Norsk Polarinstitutt

– Det er saker der vi er avhengig av å ta folk på fersk gjerning, sier Fause.

Derfor har inspektørene fått instrukser om å være mer målrettet og oppsøkende.

– Vi skal ha korrekte, høflige og gode tilsyn, sier Fause.

– Det er for tiden mye aktivitet på Svalbard. Ser du behov for å øke kontrollaktiviteten?

– Jeg håper det blir mange kontroller til neste år, men færre overtramp av regelverket, sier Sysselmesteren.

Lars Fause

Sysselmester Lars Fause håper det blir mindre miljøkriminalitet i 2023.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Vil ha mer kontrollaktivitet

Daglig leder i Visit Svalbard AS, Ronny Brunvoll, er bekymret over tallene.

– Det høres umiddelbart ikke bra ut, men om det er som en følge av økt overvåkning ute i felt så er det en naturlig konsekvens, sier han.

Brunvoll håper kontrollaktivitet økes i 2023.

Jeg tenker at den må styrkes betraktelig, for det er med å skjerme det seriøse reiselivet som vi står for, sier han.

Det sier seg selv at man skal følge det som er av lover og regler. Vi må få vekk aktiviteten som bryter med de.

Ronny Brunvoll, reiselivssjef Visit Svalbard

Daglig leder i Visit Svalbard AS, Ronny Brunvoll, håper det blir økt kontrollaktivitet.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Les også Ante fred og ingen fare da denne isbjørnen banket på ruta

Isbjørnbesøk Hopen, Svalbard

Økt turisme

Turismen på Svalbard har økt jevnt de siste tjue åra, og i 2019 var det over 77 000 turister på besøk. For svært mange av de besøkende står det å få oppleve isbjørn øverst på ønskelista.

Miljøvernsjef Kristin Heggelund har tidligere sagt til NRK at hun er bekymret for at isbjørner forstyrres døgnet rundt av turister, og at de går for nært.

Isbjørn

Isbjørner skal helst observeres på avstand.

Foto: Nick Cobbing/Norsk Polarinstitutt

– De beste opplevelsene er når du observerer isbjørnen på avstand, når den har en naturlig adferd, uforstyrret av oss mennesker, sier miljøvernsjef Kristin Heggelund.

Hun uttrykte sin bekymring allerede før sommeren. De første turistbåtene var på plass allerede i april, langt tidligere enn normalt. Da var det fortsatt mye is i fjordene, noe som gjorde det enklere å komme tett på bjørnene.

– Båtene legger seg i områder hvor det er bjørn, og de blir liggende der over tid. Det som også bekymrer oss er at bjørnene blir vante til mennesker, og kan endre adferd. Det kan føre til farlige situasjoner for både isbjørnen og mennesker, sier Heggelund.

Kristin Heggelund

Miljøvernsjef hos sysselmesteren, Kristin Heggelund, er bekymret for at menneskers tilstedeværelse forstyrrer isbjørnens naturlige atferd.

Foto: Terje Carlsen / Sysselmesteren på Svalbard

Flere nyheter fra Troms og Finnmark