Hopp til innhold

Barnehagesaken: – Min klient har krav på strafferabatt

Forsvareren til mannen som er dømt for seksuelle overgrep mot 15 barn, mener hans klient må få en betydelig strafferabatt. Mens aktor mener anken bør forkastes.

Sven Crogh

Forsvarer Sven Crogh. Her fra rettsrunden i Nord-Troms tingrett.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Han bør få en straff på 5 år og tre måneders forvaring, med en minstetid på 3 år og 6 måneder, sa forsvarer Sven Crogh da ankesaken begynte i Hålogaland lagmannsrett torsdag.

Hans klient ble i Nord-Troms tingrett januar dømt til 7,5 års forvaring for grove seksuelle overgrep mot 15 barn i barnehagen der han jobbet.

Kort tid etter dommen ble det klart at den 30 år gamle mannen anket straffeutmålingen, fordi han mener straffen er for streng.

Forsvarer Sven Crogh viste særlig til at 30-åringen har bistått politiet gjennom at han raskt, allerede i de aller første forhørene, tilsto store deler av det han senere ble tiltalt for.

– Uvanlig rask rettsprosess

Crogh sa at etter noen få avhør, hadde politiet oversikt over 13 av de fornærmede barna.

– Mannen oppga navnene på dem han hadde forgrepet seg mot fysisk, før politiet kjente til at det var så mange barn involvert, hevdet forsvareren.

Forsvareren slo fast at denne rettsprosessen har gått uvanlig raskt. Saken ble kjent i begynnelsen av mai i fjor, og dommen falt 6. januar i år.

– At min klient har tilstått og har vært til hjelp under etterforskningen og hovedforhandlingen, har medvirket til denne raske avgjørelsen, og skal føre til en betydelig strafferabatt, mener forsvarer Sven Crogh.

Vil være i forvaring

Crogh viste til at tingretten var delt i spørsmålet om straff. Det var flertallet, det vil si lekdommerne, som mente at straffen skulle sette til forvaring i 7,5 år. Forsvareren mener lagmannsretten må legge vekt på at fagdommeren gikk inn for at straffen skulle settes til forvaring i 6 år.

– Jeg mener at fagdommerens vurdering her er riktig. Han har da gitt tiltalte en strafferabatt på ca. 30 prosent, og det er et korrekt nivå, sa forsvareren i sin prosedyre.

Torstein Lindquister

Aktor Torstein Lindquister mener ni år fengsel skal være utgangspunktet.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Crogh sa i sitt innlegg, at hans klient ikke motsetter seg å dømmes til forvaring.

– Årsaken til dette, er at min klient ønsker behandling. Han har fått diagnosen pedofil, og han ønsker å få behandling, slik at han aldri med skal utgjøre en fare for barn. Den eneste måten å være sikker på å få behandling, er å bli dømt til forvaring. Da er kriminalomsorgen forpliktet til å gi behandling. Derfor ønsker han forvaringsdom, sa forsvareren.

– Må ikke glemme at dette er en svært alvorlig sak

– Det er vanskelig å fastsette straff i en slik sak, sa aktor Torstein Lindquister da han startet sin prosedyre.

Aktor sa at det er sjelden det er så stort sprik mellom lekdommere og fagdommere som det er i denne saken.

– Kanskje er dette et signal om at folk flest synes seksualforbrytere blir behandlet for mildt, undret aktor.

Lindquister sa at dette er en svært alvorlig sak, selv om forsvareren, i sin prosedyre, viste til flere saker der handlingene var mer alvorlig enn i denne saken.

– Vi må ikke glemme at dette er en svært alvorlig sak, med overgrep mot mange små barn. Vi må ha dette faktum foran oss når straffen skal fastsettes.

– Anken bør forkastes

Aktor tonte også ned tiltaltes samarbeidsvilje overfor politiet.

– Ja, han tilsto, men han meldte seg ikke selv og tilståelsene kom litt etter hvert.

Han viste også til at det i de siste årene har vært en skjerpelse av straffenivået i slike nivåer.

– Domstolene har nå stor mulighet til å utvise et romslig skjønn i seksualsaker, framholdt Lindquister.

Aktor mener ni år fengsel skal være utgangspunktet.

– Så får vi drøfte hvor stor rabatten skal være. Jeg mener at straffet, medregnet rabatten, bør ligge på 7 til 7,5 år.

– På bakgrunn av dette mener jeg anken bør forkastes, avsluttet aktor.