Hopp til innhold

Opprettholder straffen for mannen som forgrep seg på 15 barnehagebarn

Mannen som ble dømt for overgrep mot 15 barnehagebarn i en barnehage i Tromsø fikk ikke lavere straff i lagmannsretten.

Nord Troms tingrett

Hålogaland lagmannsrett i Tromsø opprettholder dommen mot den tidligere barnehageansatte.

Foto: Petter Strøm / NRK

Mannen mener selv han skulle hatt lavere straff fordi han har innrømmet alle overgrepene han ble dømt for.

I Nord-Troms tingrett ble han dømt til syv og et halvt år forvaring, med en minstetid på fem år.

Det var ingen full rettsrunde i Hålogaland lagmannsrett fordi anken bare gjaldt straffeutmålingen. Mannen anket straffeutmålingen for han mente den var for streng, men flertallet i lagmannsretten har kommet til at innrømmelsene mannen har kommet med ikke kan føre til større strafferabatt enn det Nord-Troms tingrett har kommet til.

Dermed forkastes anken.

Mindretallet mener derimot at den domfelte burde fått større strafferabatt, på grunn av domfeltes nesten uforbeholdne tilståelse.

31-åringen tilsto alt han senere ble dømt for og hans advokater mener at dommen fra Nord-Troms tingrett ikke la stor nok vekt på dette under straffeutmålingen. De mener han skal ha større strafferabatt.

– Han har innrømmet forholdene tidlig under etterforskningen, og det burde vært gitt betydelig større strafferabatt enn det tingrettens meddommere har avsagt. For å finne tilsvarende straff i andre saker er det da snakk om langt mer alvorligere og grovere overgrep enn det her er snakk om, sa forsvarer Anja Støback Bjørsvik til NRK i januar.

I tingretten gikk fagdommeren inn for sju års forvaring, mens de to lekdommerne overprøvde dette og det endte med sju år og seks måneder.

Den tidligere barnehageansatte ble pågrepet 6. mai i fjor. Bakgrunnen for pågripelsen var at et barn i barnehagen hadde fortalt hjemme om hendelser politiet ikke kunne la være å aksjonere på.

Mannens forsvarer, Sven Crogh, sier til NRK at han ikke har snakket med sin klient, og at han derfor ikke vil kommentere avgjørelsen fra lagmannsretten.