Barentshavet kan skjule enorme oljemengder

Eksperter antyder at flere milliarder fat olje ligger og venter i Barentshavet. Spesielt er det knyttet stor spenning til området mot Russland.

Transocean arctic

Leteriggen Transocean Arctic fant i sin tid Goliat-feltet. Nå stiger spenningen for om ny leting i Barentshavet kan føre til et gigantfunn.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Dersom alle prognoser slår til og alle usikkerhetsfaktorer slår ut positivt så snakker vi om milliarder av fat, ja. Til sammenligning har Norges hittil største felt, Statfjord, produsert fem milliarder fat olje siden oppstarten på slutten av 70-tallet, forteller Kristian Kråkenes.

Han er letesjef i Kufpec, som er den internasjonale virksomheten til Kuwaits statlige oljeselskap Kuwait Petroleum Corporation, KPC.

Selskapet søkte, men fikk ingen letelisenser da tildelingen i 23. konsesjonsrunde ble gjennomført tidligere i år. Men Kråkenes ser ingen grunn til å ikke fortelle om hva som ligger til grunn for håpet om det virkelige store funnet i nord.

Ny teknologi

Og det er teknologien bak de nyeste seismiske undersøkelsene som er forklaringa.

– Tidligere har man stort sett hatt et todimensjonalt bilde skapt av linjer på kryss og tvers. Nå har vi imidlertid 3D-data som gjør at vi får et betydelig bedre bilde, forklarer han.

– Hva ser dere da?

– Vi ser flere områder som ligger rimelig grunt, som er store i utstrekning og som kan inneholde reservoarer. Dette gjelder blant annet området mot den norsk-russiske delelinjen sørøst i Barentshavet. Tidligere har det vært antyda at dette området kanskje vil inneholde mest gass. Mens de nye dataene ga positive signaler på at det kan være olje også. Det øker den kommersielle verdien av et funn i området, sier Kråkenes.

Et framtidig stort oljefunn i Barentshavet er fra miljøbevegelsen sett på som en potensiell klimabombe.

Borekampanje

Dette er kartet over Statoils boreplaner neste år. Korpfjell helt nordøst er en av brønnene det knyttes stor spenning til. Brønnen er i tillegg til å ligge nær den norsk-russiske delelinja også den nordligste på norsk sokkel.

Foto: Statoil

Viktig

– Men det er egentlig avgjørende at man faktisk gjør et storfunn i Barentshavet, for dette er jo umodne områder med lite infrastruktur og lange avstander, sier Kråkenes.

Et av selskapene som faktisk jakter det store funnet er Statoil. Da letesjef Jez Averty under oljemessa i Stavanger tidligere i høst presenterte selskapets leteplaner i nord la han ikke skjul på hva de jakter.

Statoils letesjef Jez Averty

Jez Averty i Statoil bekrefter at de jakter de helt store funnene i nord.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det er spesielt spennende i de nye områdene, og vi jakter helt klart det store funnet, sa Averty.
Han mener at et stort funn i nord naturligvis vil være viktig for Statoil.

– Men Barentshavet er enda viktigere for Norge som nasjon, fordi her ligger det største potensial for et framtidig funn av store volum, sier Avery.