Hopp til innhold

Anonym varsler: – Russiske trålere forlater havna uten kontroll

I et anonymt varsel hevdes det at russiske trålere har kommet og forlatt Båtsfjord uten oppsyn og kontroll. Tolldirektøren innrømmer at alle skip ikke blir kontrollert, men flere i fiskeværet stiller seg undrende til varslet.

Russiske fiskefartøy preger kaiområdet til Barents Skipsservice i Båtsfjord.

Russiske fiskefartøy preger kaiområdet til Barents Skipsservice i Båtsfjord. Nå hevder et varsel at fartøy får forlate fiskeværet uten at tollere og politi har vært innom for kontroll.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Båtsfjord er sammen med Kirkenes og Tromsø, de tre havnene i Norge der russiske fiskefartøy nå har lov til å legge til havn.

Russlands krigføring i Ukraina har ført til omfattende sanksjoner på eksportvarer. Alle russiske fartøy skal derfor kontrolleres for å hindre at de blir brukt som transittkjede gjennom Norge

Men i et anonymt brev til NRK og politiet i Finnmark, hevdes det at flere russiske skip har kommet og forlatt Båtsfjord uten oppsyn og kontroll.

Utdrag fra brevet:

«22. oktober kom det russiske skipet XX (navn) til Båtsfjord uten kontroll.
XX (Navn på et annet russisk skip) ligger uten kontroll og oppsyn. Det er det st
ørste lytte og agentskipet. Flere skip har kommet og gått uten kontroll.
»

I brevet skriver også avsender at manglende kontroll er en fare for sikkerheten.

Les også Regjeringen begrenser havneadgang for russiske fiskefartøy

Pressekonferanse om beredskap ved norske havner

Ikke alle skip er kontrollert

Det er havnevesenet som legger til rette for at tollerne kan utføre sin kontroll.

Havnesjef Morten Albertsen sier de ser at kontrollen er intensivert, og han stiller seg undrende til varslet.

er det ikke sånn at vi går og sjekker at skipene blir kontrollert, men vi har en stor tilstedeværelse av toll i Båtsfjord nå. Jeg er derfor overrasket over varslet dere har fått.

Morten Albertsen, havnesjef i Båtsfjord, sier han har et godt samarbeid med tollerne som kommer til fiskeværet for å utføre kontrollen på russiske skip.

Morten Albertsen, havnesjef i Båtsfjord, sier etaten har et godt samarbeid med tollerne som kommer til fiskeværet for å utføre kontrollen på russiske skip.

Foto: privat

Men Båtsfjord har ikke tollstasjon, og fiskeværet deler lensmannskontor med nabokommunen Berlevåg.

Dette er noe som avsender av brevet reagerer på.

Tolletaten innrømmer også at ikke alle skip blir kontrollert.

Russisk tråler Petsjora, Pechora, legger til kai i Kirkenes. Tollere fra Tolletaten går om bord på kontroll. Tollere fra Tolletaten går om bord på kontroll. Tolldirektør Øystein Børmer

Tolldirektør Øystein Børmer skriver i en e-post at over 90 prosent av de russiske fartøyene kontrolleres.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

I en e-post til NRK skriver tolldirektør Øystein Børmer at over 90 prosent av de russiske fiskefartøyene er kontrollert siden innsatsen ble intensivert i oktober.

Børmer skriver at når kontrollandelen ikke når opp til 100 prosent, er det en usikkerhet det er tatt høyde for i oppdragsformuleringen.

Tolldirektøren sier formålet med kontrollen primært er eksportkontroll.

Båtene blir derfor kontrollert så nær avgangstidspunktet som mulig. Det fører til at tolletaten ikke er synlig til stede ved ankomst, ved lossing eller ved fartøy som ligger lenge til kai grunnet vedlikehold.

Det at skip kommer inn og blir stående uten tilsyn, er noe varsler peker på i sitt brev.

Tollbetjenter går om bord i russisk tråler for å kontroll.

Siden oktober har tollere økt kontrollen av russiske skip i Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø. Oppdraget er å hindre eksport av sanksjonerte varer.

Foto: NRK

Les også Tolldirektøren om russiske skip i norske havner: – Risikoen er i stor grad lukket

Ønsker at lokalbefolkningen tar kontakt

Sølve Solheim leder i den operative grensekontrollen i politiet Finnmark, sier politi og toll samarbeider tett når de er i fiskeværet.

I samarbeid med tolletaten ønsker vi å være synlige i forbindelse med fartøykontroller. Vi ønsker å være mer til stede i Båtsfjord.

Ifølge varselet er det også observert fremmede som har tatt bilder av vannverket og militære installasjoner i kommunen.

PST har ved flere anledninger advart mot at faren for russisk spionasje er høyere etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Sølve Solheim fra Finnmark politidistrikt inne på et kontor på politistasjonen.

Sølve Solheim som leder den operative grensekontrollen i Finnmark, sier politiet setter pris på tips fra publikum.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Sølve Solheim i politiet sier de tar informasjonen i brevet på alvor.

Vi vil prøve å ettergå informasjonen i brevet, og tar en vurdering på verdien av informasjonen.

Solheim sier politiet ønsker kontakt med innbyggere som har informasjon om saken.

En stor del av det som bringer politiarbeidet videre er informasjon fra publikum.

Jens-Einar Bjørkås Johnsen foran sin båt.

Jens-Einar Bjørkås Johnsen er fisker i Båtsfjord. Han frykter ikke at russiske sjømenn skal smugle varer eller drive spionasje i fiskeværet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Flere uniformerte betjenter i fiskeværet

Jens-Einar Bjørkås Johnsen er fisker og har sin arbeidshverdag ved havna. Han har registrert et økt antall med uniformerte tollbetjenter og politifolk i fiskeværet.

Fra mitt ståsted som fisker og bruker av havna, er det litt vanskelig å si hvor god kontrollen er. Men vi ser daglig folk i tolluniform, så jeg er i hvert fall ikke bekymret.

Men hva med at fremmede skal ha fotografert vannverk og milit
ære installasjoner?


Vi har ikke noe militært i Båtsfjord, ikke som jeg vet om i hvert fall. Jeg tror dette er storm i et vannglass, men det er greit å sette søkelyset på det.

Båtsfjord høsten 2022.

De russiske fiskefartøyene som legger til kai i Båtsfjord leverer frossen fisk. De er også viktig for næringslivet i fiskeværet.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Les også Tror Russland bruker krigsminnesmerker for å påvirke nordmenn

Flere ønsker råd for sine virksomheter

Politiet vil ikke si noe om hvordan de jobber videre med brevet de har fått, eller om de har mottatt flere varsler fra Båtsfjord.

Men Johan Roaldsnes leder i PST Finnmark, sier at Russlands krigføring i Ukraina gjør at Politiets sikkerhetstjeneste generelt mottar flere tips om uvanlig aktivitet fra fremmede.

Vi opplever også et økende antall som ønsker å få råd og veiledning for sine virksomheter.

Hedda Langemyhr er daglig leder i Utsyn, en tverrfaglig plattform for sikkerhet, forsvars og utenrikspolitikk.

Hedda Langemyhr jobber daglig med temaer innenfor forsvars og sikkerhetspolitikk.

Foto: privat

Hedda Langemyr er daglig leder i UTSYN, et tverrfaglig forum for norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Hun sier det folk er mest bekymret for, er at fremmede skal ramme viktig infrastruktur i samfunnet.

Når det gjelder det anonyme brevet til NRK og politiet, så mener Langemyr at mange kan stå bak.

Det kan være lokale som er ekstra bekymret, og det kan være folk som ønsker å skape mer frykt eller ønsker å ta opp politiets ressurser.

Det kan også være noen som har innsyn og innsikt i dette. I så fall er det veldig bra at både politiet og tolletaten tar det på alvor og sjekker det opp.

Les også Mener Norge kan utestenge alle russiske fiskebåter

Russisk tråler til kai i Tromsø i april i år.