Anmelder Norterminal for oljeomlasting

Vadsø/Finnmark (NRK): Miljøorganisasjonen Bellona mener politiet skal vurdere hvorvidt det har skjedd noe straffbart i Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Tilsyn

Miljødirektoratet avdekte is rundt fartøyene, da de holdt en inspeksjon av oljeomlastingen i slutten av januar.

Foto: Miljødirektoratet

Det er på bakgrunn av Miljødirektoratets inspeksjon i Bøkfjorden i slutten av januar, at Bellona nå jobber med en anmeldelse av selskapet Norterminal. Direktoratet fant flere alvorlige avvik ved selskapets oljeomlasting i fjorden utenfor Kirkenes, og krever at selskapet stanser all omlasting.

Det samme gjør Bellona, som mener politiet skal etterforske forholdene som er avdekt.

– Summen av alle de avvikene Miljødirektoratet avdekte, gjør at dette ikke bare er brudd på en tillatelse til virksomhet, det er faktisk noe vi tenker påtalemakta bør vurdere de strafferettslige sidene av, sier oljevernekspert i Bellona Sigurd Enge.

Sigurd Enge, rådgiver i Bellona

Oljevernekspert Sigurd Enge i Bellona, jobber nå med en anmeldelse av selskapet Norterminal.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Les også: Brøt regler i laksefjord, men får fortsatt laste om olje - Troms og Finnmark

Vil stoppe omlastingen før det går galt

I likhet med Miljødirektoratet, ser Bellona alvorlig på at Norterminal har drevet omlastning i en posisjon de ikke hadde lov til og at selskapet ikke kan dokumentere at lensene som brukes oppfyller kravet til beredskap. Under omlastingen var det også is rundt fartøyene.

Miljøorganisasjonen har fulgt saken siden oljeomlastingen ble flyttet fra Nordkapp til Sør-Varanger høsten 2014.

Oljeomlasting Bøkfjorden

Det er Norterminals oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes, som nå blir anmeldt av Bellona. Miljødirektoratet fant flere alvorlige avvik ved omlastingen under en inspeksjon i slutten av januar.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi var veldig skeptisk fordi dette er en nasjonal laksefjord, og det er tidvis mye is om vinteren. Det å drive oljevernberedskap på is-full sjø har vi ikke utstyr til, og det er uansett veldig dårlig lokalitet. Når vi nå ser en virksomhet som ignorerer helt klare forutsetninger i tillatelsen som de har fått, da tenker jeg at dette må stoppes raskest mulig før det går skikkelig galt, sier Enge.

Vil frata selskapet retten til oljeomlasting

Nå jobber Bellona med å ferdigbehandle anmeldelsen, som de vil levere til politiet mandag.

– Vi ser på hvilke deler av straffeloven som kan brukes. Det er jo overfor en virksomhet,

Jacob B Stolt-Nielsen

Daglig leder i Nordterminal Kirkenes, Jacob Stolt-Nielsen.

Foto: Morten Ruud / NRK

så for de ansvarlige i selskapet vil det være en strafferamme på inntil fem år, men jeg tror det viktigste er hvordan selskapet straffes. Vi vurderer også om vi skal kreve at virksomheten fratas retten til å drive denne type operasjoner, sier Sigurd Enge i Bellona.

Daglig leder i Norterminal Kirkenes, Jacob Stolt-Nielsen, er uenig i kritikken som har kommet fra direktoratet.

Selskapet har to uker på seg til å gi tilbakemeldinger til Miljødirektoratet.

Les hele inspeksjonsrapporten fra Miljødirektoratet her

Les også: Her mener Miljødirektoratet at selskapet bryter reglene - Troms og Finnmark
Les også: Krever større åpenhet om oljeomlasting - Troms og Finnmark
Les også: Frykter oljekatastrofe i islagt fjord - Troms og Finnmark

Laster kart, vennligst vent...