Amerikansk spionradar skaper hodebry for kommuneøkonomi

Den nye amerikanske etterretningsradaren i Vardø kan bli et økonomisk problem for kommunene i Øst-Finnmark. Årsaken er at kraftselskapet Varanger Kraft, som eies av kommunene, må gjøre store investeringer for å kunne forsyne radaren med nok elektrisk kraft.

Grand Base Radar Prototype

Dette er radaren som amerikanske eksperter mener skal komme i Vardø. Den står i dag på øya Kwajalein i Stillehavet. (Foto:army.mil)

Foto: www.army.mil

Den nye radaren vil kreve fra 30 til 50 prosent av strømforbruket i Vardø i dag, får NRK opplyst fra informert hold.

Kommunene i Øst-Finnmark får hvert år overskudd fra driften av Varanger Kraft, som er viktig for å få kommunebudsjettene i balanse. Nå kan dette overskuddet bli sterkt redusert.

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

Ordfører i Tana Frank Martin Ingilæ

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Saken har vakt bekymring i generalforsamlingen for Varanger Kraft. Ifølge ordfører i Tana Frank Martin Ingilæ ble det krevd at radarprosjektet ikke må gå utover driften av Varanger Kraft. Det bekrefter også ordfører i Nesseby Knut Store.

– Pengene vi har fått fra overskuddet av Varanger Kraft har letta

Knut Store på Sametinget

Ordfører Knut Store i Nesseby sier de ønsker at Forsvaret skal ta kostnadene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

kommuneøkonomien i mange år. Det var derfor enighet på generalforsamlingen om at Forsvaret må dekke alle ekstrakostnader i forbindelse med å forsterke linjenettet for den nye radaren i Vardø.

Må øke kapasiteten

For å kunne føre fram nok strøm til den nye radaren må kraftselskapet øke kapasiteten på linjenettet på Varangerhalvøya. Som eneste nettleverandør er selskapet pliktig til å gi dette tilbudet.

Varanger Kraft har hatt planer om å øke kapasiteten, men det er utsatt fordi selskapet ikke har råd til den store investeringen. Nå kan selskapet være tvunget til å gjøre det, får NRK opplyst.

Dialog med Forsvaret

Varanger Kraft er i dialog med Forsvaret, som har sagt seg villig å betale for ny strømtilførsel fra Smellror på fastlandet til Vårberget, der den nye radaren skal være. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til 15 millioner kroner.

Forsvaret har ennå ikke sagt ja til finansiering av en nødvendig utbygging av kraftnettet inne på Varangerhalvøya, opplyser kilder NRK har snakket med, men dialogen mellom Varanger Kraft og Forsvaret fortsetter.

Ferdig om tre år

Arbeidet med installeringen av den nye radaren i Vardø starter neste år og vil være ferdigstilt i 2020. Et lignende nytt amerikansk radarprosjekt i Alaska er kostnadsberegnet til om lag syv milliarder kroner.

Etterretningstjenesten har ikke svart på telefon og e-posthenvendelse om denne saken. Varanger Kraft vil heller ikke kommentere saken.

Les også: Mener ny amerikansk radar på norsk jord vil føre til stormaktskonflikt

Les også: Ingen av de visste om USAs radar i Finnmark