Aktor: – En verden vi knapt kan fatte

Aktor Torstein Lindquister krever forvaring i åtte år for mannen som er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin datter og kusine.

Aktor Torstein Lindquister

Statsadvokat Torstein Lindquister er aktor i saken.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Denne saken har gitt oss innblikk i en verden vi knapt kan fatte, sa aktor Torstein Lindquister i sin prosedyre i Nord-Troms tingrett tirsdag.

I dag avsluttes straffesaken mot en 45 år gammel mann som er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot sin datter og en kusine.

Aktor slo fast at det er ført bevis, ut over enhver rimelig tvil, at 45-åringen har utført de handlinger som han er tiltalt for.

– Helt unike bevis

– At mannen har tatt hundrevis av filmer og bilder, er svært krenkende for hans datter, men det har gitt oss helt unike beviser. Filmene, som tiltalte selv har tatt, viser helt klart at forklaringene fra hans datter stemme, i minste detalj, sa statsadvokat Lindquister i sin prosedyre.

Aktor slo fast at han mener det er ført solide beviser for at datterens forklaringer er riktige, og at man må feste mer lit til disse enn til tiltaltes forklaring. Han har tilstått det meste, men har, ifølge aktor, forsøkt å bagatellisere handlingene, og han snakker ikke sant om antall overgrep.

Lindquister mener det er snakk om langt flere overgrep enn det tiltalte hevder.

– Vi mener det er ført bevis for at det er snakk om minst 20 overgrep, trolig flere, sa han.

Kusine ga troverdig forklaring

Når det gjelder tiltalen om overgrep mot en kusine, fra hun var 6–7 år gammel, er situasjonen noe annerledes.

– Her er vi tilbake på en mer «normal» bevissituasjon. Her har vi ingen filmer og bilder, men to forklaringer som står steilt mot hverandre, sa aktor. Fornærmede har forklart om overgrep, tiltalte sier det ikke har skjedd.

Aktor sa i sin prosedyre at retten må legge fornærmedes forklaring til grunn når den skal vurdere skyld.

– Hun har gitt en nøktern og svært troverdig forklaring, og tiltalte har også forklart at han var alene med kusinen ved flere anledninger. Han må dømmes også for dette forholdet, mente aktor.

– Tiltalte er pedofil

Statsadvokaten slo fast at dette er handlinger som har en øvre strafferamme på 21 års fengsel.

– Det vi har sett i denne saken, er en forbryter som kynisk og utspekulert har hjernevasket sin datter. I denne saken er det mange skjerpende omstendigheter, sa aktor.

Aktor trakk fram de psykiatriske sakkyndiges uttalelser i sin prosedyre.

– De sakkyndige har slått fast at tiltalte er pedofil. Dette er de ikke i tvil om. Han viser alle de tegn som loven setter for at han skal kunne regnes som en person som representerer en fare for samfunn, sa aktor.

Aktor sa i retten at de ikke var åpenbart at tiltalte skulle dømmes til forvaring, blant annet er han ikke straffedømt tidligere. Men aktor mener at det finnes presedens for å gå inn for forvaringsstraff i denne saken, i stedet for tidsbestemt fengselsstraff.

– Jeg mener derfor at tiltalte må kjennes skyldig, og idømmes forvaring i åtte år, med minstetid på fem år og seks måneder.

– Innstilt på streng straff

Forsvarerne mener mannen ikke er en fare for samfunnet, og at forvaring derfor ikke bør benyttes. En tidsbegrenset fengelsstraff på i underkant av åtte år er passende, mener de.

Tiltaltes forsvarer, advokat Ida Lejon, sa i sin prosedyre at den tiltalte tar ansvar for det han har gjort, og har samarbeidet med politiet.

– Han innrømmer grove seksuelle overgrep, og han er innstilt på at det blir fornærmedes forklaring som blir lagt størst vekt på av retten, og at han vil få streng straff. Men den tiltalte avviser at han har brukt vold og trusler for å gjennomføre overgrepene, sa forsvareren.

Advokat Lejon sa at retten må foreta en selvstendig vurdering av de faktiske bevisene.

– Selv om bevisene kan tyde på at en voldtekt har funnet sted, kan retten ikke se bort fra muligheten av at tiltalte snakker sant i dette tilfellet. Det framlagte materialet må sees i lys av dette. Retten må være helt sikker, før den kan dømme tiltalte for å ha brukt vold, sa forsvareren.

Hun la til at det heller ikke finnes klare bevis for at det er snakk om flere enn de syv overgrepene tiltalt har innrømmet.

– Det strenge beviskravet i straffesaker gjør at retten ikke kan dømme tiltalte for overgrep som ikke er bevist ut over enhver rimelig tvil, avsluttet hun.