Hopp til innhold

Ble åpnet av dronning Sonja. Nå må «Troll» oppgraderes for 100 millioner kroner

Vær og vind tærer kraftig på den norske forskningsstasjonen i Antarktis. Norsk Polarinstitutt frykter at aktiviteten må reduseres om ikke «Troll» moderniseres.

Dronning Sonja på Troll

12. februar 2005: Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av «Troll».

Foto: Cornelius Poppe

Husker du den norske forskningsstasjonen i Antarktis, som kong Harald påstod var oppkalt etter dronning Sonja?

«Troll» ble innviet av nettopp dronningen i 2005. De røde og blå containerformede byggene ligger på 1300 meters høyde i fjellområdet Jutulsessen.

Om sommeren jobber rundt 30 personer på «Troll», mens en kontigent på seks overvintrer. I tillegg til overvåking av klima, forskes det innen biologi, glasiologi og geologi på stasjonen.

15 år etter åpningen av «Troll», er behovet for oppgradering stort. Årsaken er at stasjonen ligger på et sted med tøffe værforhold. På vinterstid ligger temperaturen på godt under 40 minusgrader, mens vindkastene gjerne passerer 50 meter i sekundet. Et slikt vær tærer på stasjonen, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.

Sandblåste vegger

Ole Arve Misund

Ole Arve Misund til høyre i bildet. Han besøkte «Troll» i januar 2020.

Foto: Alexander Sola / Nordk Polarinstitutt

– Den bærer åpenbart preg av slitasje. Den sterke vinden sandblåser veggene, sier Misund, som selv var på besøk i Antarktis i midten av januar.

Befaringen viste at vann- og kloakksystemet er i elendig stand. Kraftforsyningen begynner også å bli kritisk, i tillegg til at boforholdene er dårlige.

– Polarinstituttet har anslått behovet for oppgradering til rundt 100 millioner kroner, sier Misund.

Før jul tok han saken opp med Klima- og miljødepartementet. Målet er at en oppgradering av «Troll» kommer inn på statsbudsjettet for 2022.

Saken fortsetter under bildet

Troll

Bildet viser «Troll» i 2005. Den aller første stasjonen ble satt opp i 1989, men var kun i bruk noen få måneder hver sommer.

Foto: Heiko Junge

I brevet ba han også om mer penger til selve driften av stasjonen, som har et årsbudsjett på 80 millioner kroner. De siste årene har driftsutgiftene økt med 10-15 prosent. Det skyldes høyere priser på drivstoff og transport, i tillegg til ei svakere krone.

Frykter redusert aktivitet

Denne uka er Statsbygg på «Troll» for å kartlegge behovet for oppgradering. «Troll-stasjonens hovedbygning er 15 år gammel, og i Antarktis er det gammelt», skriver Klima- og miljødepartementet i en epost til NRK.

Departementet vil ikke love penger nå, fordi det er en budsjettsak.

Maren Hersleth Holsen

Maren Hersleth Holsen

Foto: Snorre Tønset / Klima- og miljødepartementet

– «Troll» er en veldig viktig forskningsstasjon for oss. Den er viktig for polarforskningen, og for vår tilstedeværelse i Antarktis, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen (V).

Ole Arve Misund frykter redusert aktivitet dersom stasjonen ikke blir oppgradert iløpet av de neste tre-fire årene.

– I verste fall kan vi ikke være på Troll året rundt, sier Misund.

Uten permanent tilstedeværelse får man ikke på plass de såkalte lange tidsseriene, som er nødvendige for å forstå endringene i klimaet og økosystemet i området, forklarer han.

– Hvilket signal sender det om vi ikke er tilstede i Antarktis året rundt?

-– Norge var først på Sydpolen, og vi var med å utvikle Antarktistraktaten. Vi er også en av nasjonene som gjør krav på et område der. Det ville sendt et merkelig signal internasjonalt om Norge - som har vært tydelig med i forvaltningen av Antarktis - ikke skulle være til stede hele året, sier Misund.

Kong Harald spøkte med dronning Sonja da han fortalte om besøket til Antarktis-stasjonen Troll.

Kong Harald spøkte med dronning Sonja da han fortalte om besøket til Antarktis-stasjonen Troll.