Nødvendig med ny kraftlinje gjennom Nord-Norge

Nye beregninger fra Statnett viser at det er helt nødvendig å bygge ei ny kraftlinje fra Narvik til Hammerfest.

Kraftledninger

Beregninger fra Statnett viser at behovet for en ny kraftlinje i nord er stort.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

– Sentralnettet til Finnmark er for svakt i forhold til dagens belastning. Vi må forsteke nordover uansett om det blir økt petroleumsvirksomhet og forbruk i nord, sier prosjektleder Randi Solberg i Statnett.

Med dagens linjenett er det altså ikke mulig å skaffe strøm til petroleumsvirksomhet og gruvedrift i regionen.

Sårbart ved ekstremvær

Beregninger Statnett har gjort viser at strømforsyningen til nord er dårligere enn tidligere antatt, og at sjansen for alvorlige strømbrudd derfor er stor.

I dag ble det klart at Statnett ikke søker om sjøkabel fra Balsfjord til Hammerfest ettersom det blir for dyrt.

En slik sjøkabel vil koste 27 milliarder, mens kraftlinjer på land har en prislapp på 3.2 milliarder kroner.