Master fra Balsfjord til Hammerfest

Prisen på 27 milliarder ble for høy. Statnett søker ikke om konsesjon for sjøkabel mellom Balsfjord og Hammerfest.

420 volts kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest

Det er planlagt ny kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest. Nå er det klart at Statnett ikke søker om konsesjon for sjøkabel.

Foto: Illustrasjon / Statnett

Det ble klart på en en pressekonferanse i Tromsø torsdag.

For å minske konfliktene med reindrifta lanseres det i stedet nye traseer på land.

De nye kraftlinjene skal gå fra Ofoten til Balsfjord, og fra Balsfjord og videre til Hammerfest.

Det var vurdert å søke om konsesjon for sjøkabel på siste del av strekninga, men dette er nå altså forkastet.

LES OGSÅ: