Kraftkrisa over for denne gang

Kraftkrisa i Norge over etter sterk snøsmelting i påsken, men bare en regnfull sommer kan hindre ny kraftkrise.

Full fart på snøsmeltinga fra fjellet i Bergvika i Hadsel

Sterk og tidlig snøsmelting har bidratt til at den fryktede kraftkrisa i Norge er over for denne gang.

Foto: Grete Johansen

Markedssjef Frank Sundermeier i Kraft i Nord, sier den usikre kraftsituasjonen forsvant over natta.

– For en måned siden var det skikkelig krise i Norge. Men på fire uker har hele kraftisituasjonen stabilisert seg. Man kan spørre seg om hvordan det er mulig, men det er altså vær og vind som er årsaken, sier han.

Laveste pris på lenge

Søndag kostet en kilowatt strøm knapt 31 øre, som er laveste pris på lang tid. Dette er det klareste bildet på at en nå ser lysere på kraftsituasjonen. I vinter kosten en kilowatt strøm godt over 70 øre, og mange mente at stømprisen kom til å være høy lenger. Nå tror Sundermeier på at forbrukerne i år kan inngå fastpriskontrakter på 40-tallet.

– I hele Norge ligger vi nå på rundt 45 øre for ettårspriser.Jeg tror at dersom man holder hodet kaldt nærmere sommeren, eller eventuelt vente til høsten, tror og håper jeg vi skal klare å få til priser som ligger på i underkant av 40 øre, sier Sundermeier.

Vil ha mer regn

Nettsjef i Helgelandskraft, Frode Valla, sier vamren og renget den siste tida har bidratt til å fylle magasinene, men han advarer samtidig for at det kan bli lite vann i magasinene til høsten om det ikke kommer mye regn i sommer.

– Fortsatt er det et stort underskudd. Svært mangen magasin rundt om i Norge er tappet ned. Vi berger oss i vår, og det skyldes den store snøsmeltingen. Men til høsten er vi igjen avhengig av å få fylt opp magasinene på de store kraftverkene i Norge, sier Valla.

Video Vindkraft kunne løyst kraftkrisa

Vindkraft kunne løyst kraftkrisa