Strømnettet i Nord-Norge er dårligere enn tidligere antatt

Sjansen for alvorlige strømbrudd i Nord-Norge er mye større enn tidligere antatt. Med dagens situasjon klarer man ikke å utnytte kapasiteten i det regionale nettet.

Høyspent

OPPUSSING: Strømnettet i Nord-Norge trenger forsterkning.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Det viser en ny gjennomgang av strømnettet i nord som Statnett har gjort. Det er et økt behov for å forsterke sentralnettet i Nordland, Troms og Finnmark.

Det er spesielt store utfordringer knyttet til spenning og overføringsevne i Skaidi/Hammerfestområdet, men også lengre sør.

Nå foreslår Statnett en rekke nye tiltak for å bedre strømsituasjonen, blant annet nye trasevalg og nye transformatorstasjoner.

– Basert på utredningene og en bred dialog med berørte kommuner og andre interessenter, har Statnett besluttet å konsesjonssøke flere nye/alternative tiltak, sier Elisabeth Vike Vardheim, direktør for Statnetts prosjektutviklings- og konsesjonsavdeling.

Sårbart ved ekstremvær

Sentralnettet i Nordland, Troms og Finnmark er sårbart ved ekstremvær og er ikke dimensjonert for vesentlig vekst i forbruket i regionen. De planlagte ledningsprosjektene Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest vil forbedre forsyningssikkerheten, gi mulighet for overføring av ny energi og tilrettelegge for større forbruk, for eksempel i forbindelse med økt aktivitet i petroleumsindustrien.

Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen for prosjektene var på høring sommeren/høsten 2010 og 2009. På bakgrunn av høringsuttalelser ba Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statnett om å utrede en rekke forhold.

– Vi ønsker på alle måter at dette skal bli et best mulig prosjekt for Nord-Norge som ivaretar forsyningssikkerheten og legger til rette for videreutvikling i regionen, sier Vardheim.