Hopp til innhold

Statnett: – Kraftsituasjonen i Nord-Norge er nå svært sårbar

To nye feil på strømnettet kan gjøre det nødvendig å tidvis koble ut strømmen til halve Nord-Norge, melder Statnett.

I dag onsdag ettermiddag opplyser Statnett at to feil i sentralnettet fører til at forsyningssikkerheten er betydelig svekket fra Narvik og nordover.

Onsdag i forrige uke fikk Statnett havari på kraftledningen 132 kV-ledningen Kvandal – Kanstadbotn i nordre Nordland. Da var det to master som havarerte.

Arbeidet med å fikse denne feilen pågår, men forsinkes av det dårlige været i landsdelen.

Kan bli utkobling

Onsdag formiddag koblet Statnett ut 132 kV ledningen Narvik – Kvandal på grunn av havarerte måletransformatorer i Kvandal. I Kvandal arbeides det med å utbedre feilen.

– Statnett tar sikte på få gjort utbedringene i løpet av dagen, men været er en utfordring for fremdriften. Feilen i Kvandal fører til at kraftforsyningen nord for Narvik er ytterligere svekket. Nord for Narvik drives nå nettet på en måte som gjør at feil på enda en ledning vil kunne føre til delvis utkobling av strømforbruk i hele området, opplyser Statnett.

Statnett understreker at alt vil bli gjort for å unngå utkobling.

Også i midten av februar var kraftsituasjonen svært sårbar i nord, og flere områder ble utkoblet for å spare på strømmen.