«Iskalde oppgjør og tårer»

Det er mye personstrid, iskalde oppgjør og tårer i flere partier i Troms og Finnmark før neste års kommune- og fylkestingsvalg, skriver NRKs Lars Egil Mogård.

Politisk strid

Det er nådeløs politisk strid foran nominasjonene mange steder i landsdelen i høst. Les hvordan vår kommentator vurderer situasjonen.

Foto: NRK

Lars Egil Mogård

Det mest brutale oppgjøret har skjedd i Finnmark Arbeiderparti. Her har jo hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel, Grethe Ernø Johansen trukket seg. Hun valgte å anmelde partikollega, og fylkesvaraordfører Bente Haug for injurier, etter at Haug beskyldte Johansen for løgn i en sak om fordeling av penger til samferdsel.

Denne politianmeldelsen er henlagt. Grethe Ernø Johansen er nå innmeldt i SV.

Bente Haug er også omstridt i eget kommuneparti i Alta. Lokallaget vraket henne om å bli nominert på 2. plass på Arbeiderpartiets fylkestingsliste i Finnmark.

Tårer i øynene

Dramatikken rundt Haug fortsatte på selve nominasjonsmøtet i Finnmark Arbeiderparti.
Nåværende fylkesordfører Runar Sjåstad fra Vadsø sto øverst på lista, og fikk fornyet tillit ved akklamasjon. Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle ta plassen bak Sjåstad. Slaget sto mellom Bente Haug fra Alta, som ble foreslått av lokallaget i Vardø, og Ragnhild Vassvik fra Karasjok, som ble foreslått av nominasjonskomiteen. Her vant Vassvik med 42 stemmer, mens Bente Haug fikk 21 stemmer.

Hun ønsket seinere på møtet ikke å delta i en kamp om 8. plassen. Deretter forlot Haug talerstolen med retning utgangen, tydelig skuffet, og med tårer i øynene, registrerte NRKs reporter på møtet.

Det er fortsatt tøffe tilstander i Finnmark Arbeiderpartiet, og partiet er fortsatt ingen søndagskole.

Senterparti-strid i Troms

I løpet av et par måneder vil de fleste nominasjonsmøtene være avviklet. I flere partiet er det uro. Et sted der det strides, er i Tromsø Senterparti.

Nå har jo Sp i denne perioden bare en representant i Tromsø kommunestyre, Ann-Sissel Enoksen. Senterungdommens tidligere profilerte leder, Sandra Borch, meldte seg til tjeneste og ville gjerne stå på førsteplass til Tromsø Senterpartiet. Hun jobber nå som jurist i Tromsø. Beskjeden hun fikk var at Borch var for lite kjent (!) i Tromsø, og burde heller satse på lokalpolitikken i Lavangen der hun kommer fra.

Borch er ikke med på listeforslaget til nominasjonskomiteen til Tromsø Senterparti. Lista er toppet av Ann Sissel Enoksen, samt mange av hennes familie, slektninger og venner.

Nominasjonsmøtet i lokalpartiet skal avholdes rett før jul. Her kan det bli benkeforslag på Borch under møtet.

Strid i fylkespartiet

Sandra Borch ønsket også å stå på andreplass på fylkesvalglista til Troms Senterparti. Her ble fylkesråd Ivar B. Prestbakmo enstemmig satt på førsteplass, men det gikk offentligheten og media hus forbi at det hadde vært stor strid om andreplassen på møtet.

Fylkesleder Irene Lange Nordahl, som er tidligere stortingsrepresentant, fikk så vidt flere stemmer på andreplassen enn motkandidat Borch. Den «norgesberømte Sp-politikeren» står nå på tredjeplass på fylkesvalglista. Det er øyensynlig lettere å få gjennomslag i nasjonale media enn å bli lokal frontfigur. Et tankekors?

Mange overganger

Også foran denne nominasjonen har det vært flere overganger i politiske partier. I Skjervøy ble Torgeir Johnsen valgt som ordfører for tre år siden som representant for Kystpartiet. Han har meldt seg ut, og har gått over til Senterpartiet . Der er han blitt tatt i mot med stor jubel av fylkespartiledelsen.

Vi kan også nevne at Senterpartiet i Lyngen har fått Ole-Anton Teigen som medlem. Han var i to perioder vararepresentant for Troms SV til Stortinget. Han er blitt valgt som leder i lokallaget til Lyngen Senterparti.

Reaksjoner i Tromsø SV

I Tromsø SV er det flere som reagerer på prosessen rundt valget til førsteplassen til kommunevalglista. Gunhild Johansen (63) har vært partiets toppkandidat i to perioder. Hun sa seg villig til å fortsette i en ny periode. Men det ønsker ikke flertallet i nominasjonskomiteen. De har foreslått Ingrid Kielland (37), som selv har et sterkt ønske om å være nummer en.

Gunhild Johansen er skuffet, og føler at alderen hennes blir brukt mot denne. Her kan det bli et oppgjør på nominasjonsmøtet.

Mye uro og utmeldelser i Frp

Og Fremskrittspartiet i Troms opplever fortsatt mye uro. Gruppeleder i Målselv kommunestyre for Frp, Edgar Andersen har meldt seg ut, og har tatt overgang til Høyre. Han belønnes med en høy plassering på Målselv Høyres kommunevalgliste.

I sommer gikk gruppeleder Louis S. Edvardsen som kjent ut av Lenvik Fremskrittsparti etter 27 års medlemskap. Han begrunnet utmeldelsen som en reaksjon på at det ikke ble tatt et skikkelig oppgjør i partiet etter boka til nestleder Per Sandberg, der blant andre Edvardsen fikk gjennomgå. Edvardsen meldte seg inn i Lenvik Høyre. Nominasjonskomiteen i Høyre setter nå Edvardsen på sikker plass på kommunevalglista.

På topp to plasser

Lenvik Frp har opplevd stor medlemssvikt. Flere har meldt seg ut, men partiet i den tredje største kommunen i Troms, vil stille liste ved valget til høsten. Nominasjonskomiteen i Lenvik Frp har foreslått fylkesråd Line Miriam Sandberg på topp på kommunevalglista. Og Sandberg (som er gift med nestleder Per Sandberg) ønsker seg også førsteplassen på fylkesvalglista til Troms Frp. Mange undrer seg på om det er mulig å stå på topp både på ei kommune- og ei fylkesvalgliste. Hvor mye makt skal en person få?

I Lavangen kommunestyre har Frps faste representant, Lill-Kristin Nilsen, meldt seg ut. Hun har ikke gitt noen begrunnelse for utmeldelsen.

Det har også tidligere i denne valgperioden vært utmeldinger av representanter i Troms som er valgt inn på politiske lister, blant annet i Tromsø kommunestyre. Eksempelvis Eduardo J Da Silva som ble innvalgt for Arbeiderpartiet, men som nå er uavhengig representant.

Få deltar

Mange ønsker at nominasjonsprosessen snart blir overstått, slik at arbeidet og forberedelsene til valgkampen neste år kan begynne. Men det bør bli en diskusjon om hvordan de politiske partiene kan få flere medlemmer. I dag er bare rundt 2 prosent av den voksne befolkning i Norge medlemmer av politiske partier. Og slett ikke alle disse er engasjert i nominasjonsarbeidet.

Troms SV gjennomførte i forbindelse med nominasjonen til siste stortingsvalg en bindende uravstemning blant partiets medlemmer i Troms. Her fikk Torgeir Knag Fylkesnes 60 prosent av stemmene til førsteplassen, og ble valgt. Kanskje det er ei ordning som kan innføres også i andre partier for å gi medlemmene større medinnflytelse. Så får jo velgerne avgjøre om de vil ha dem som er foreslått.