Hopp til innhold

«Ikke tiss mot Russland», advarer skiltet – du kan nemlig få bot

Ingen vet hvem som har satt opp skiltet ved grensa til Russland, men å tisse mot naboen i øst kan være en straffbar fornærmelse, bekrefter grensemyndighetene.

Et nytt skilt har blitt hengt opp ved den norsk-russiske grensa

Et skilt er hengt opp 10 meter fra den norsk-russiske grensen som går i elva. Her pleier turister å stoppe for å ta bilder. På den andre siden av elva ser man Russlands grensestolpe.

Foto: Thomas Nilsen / THE INDEPENDENT BARENTS OBSERVER

– Dette er relativt nytt for meg, sier Jens Høilund, Norges grensekommissær for den norsk-russiske grensen.

Det er grensekommissærens oppgave å se til at grenseavtalen mellom Norge og Russland overholdes av begge parter.

Men hvem har hengt opp skiltet med oppfordringen om å ikke sende en stråle mot Russland?

– Det kan jeg ikke si noe om. Men det er ikke grensekommissariatet, forsikrer Høilund.

Har hengt der hele sommeren

Han ble kjent med saken for et par dager siden.

Det var The Independent Barents Observer som omtalte saken først.

– I utgangspunktet er skiltet ganske uskyldig. Det gir informasjon, men i en spesiell utforming, mener grensekommissæren.

Den nesten 200 kilometer lange riksgrensen befinner seg i Sør-Varanger i Øst-Finnmark. Det er grensekommissærens hovedoppgave å se til at grenseavtalen mellom Norge og Russland overholdes av begge parter.

Forbudt med fornærmende oppførsel

Trolig har noen hengt opp skiltet for å advare folk mot å oppføre seg fornærmende eller provoserende mot Norges nabo i øst.

Følger man ikke oppfordringen, risikerer man å bryte grenseforskriften.

– Det er klart at hvis man står og tisser over mot Russland, kan det selvfølgelig sees på som fornærmende, sier Høilund.

Skiltet med teksten "Ikke tiss mot Russland"

Skiltet har sannsynligvis stått langs veien hele sommeren. Dette bildet er datert 8. juni 2021. Skiltet står noen kilometer unna det populære turiststedet Grense Jakobselv.

Foto: Kristin Humstad / NRK

Slike hendelser rapporteres videre, og det er politiet som vurderer hva som anses som fornærmende atferd.

Grensekommissæren kjenner imidlertid ikke til tilfeller av slik oppførsel på norsk side.

– I det store og hele er både lokalbefolkningen og turister veldig flinke til å overholde det regelverket som finnes. Så jeg vil ikke si at det er et problem, det der.

Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense Jens Høilund

Jens Høilund håper at folk oppfører seg ved den russiske grensen på samme måte som man gjør det andre steder.

Foto: Rolf Randa / Sør-Varanger Avis

Grensevaktene passer på grensen

Det er det norske forsvaret som passer på den norsk-russiske grensen på vegne av politiet og Grensekommisariatet.

Grensevaktsoldatene patruljerer langs riksgrensen. Oppdraget innebærer å forhindre alle forsøk på å bryte grenseavtalene, i tillegg til å informere forbipasserende om gjeldende regler.

Finnmark landforsvar hadde heller ikke kjennskap til saken før de ble kontaktet av NRK.

– Vi er nødt til å se nærmere på dette. Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon i løpet av neste uke, sa presse- og informasjonsbefal Rolf Ytterstad til NRK.

Grense Jakobselv

Informasjonstavlene er plassert der elva, som skiller Norge og Russland, er på det smaleste.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Vis respekt for Russland

Nå vurderer grensekommissæren hva de skal gjøre med skiltet. Trolig blir det fjernet.

– Jeg antar at vi ender opp med at skiltet blir fjernet, og at denne informasjonen må finnes andre steder, sier Høilund.

Men det å oppføre seg fornærmende mot grensen, selv om man ikke kjenner til reglene, kan koste dyrt.

Ifølge grensekommissæren er slike forelegg på minst 3000 kroner.

– Jeg vil anmode folk som ferdes langs grensen om å vise respekt for Russland, sånn som man gjør for andre grenser, og oppføre seg deretter, sier Høilund.

Yang Ke ved Grense Jakobselv

Flere turister besøker dette utsiktspunktet, blant annet fordi det er veldig nært Schengens ytterste grense. Stedet er også på vei til Oscar II's kapell.

Foto: Pikene på Broen

Flere bøter

Til tross for at den norsk-russiske grensen oppleves som rolig, blir det jevnlig skrevet ut bøter fordi folk bryter grenseforskriften.

I juli fikk en kvinne bot på 8.000 kroner for å ha hatt hånden i Russland. Kvinnen skal ha klatret opp på en varde ved Treriksrøysen i Pasvik i mars der grensene til Norge, Russland og Finland møtes.

VG skrev at det trolig har vært et av kameraene langs grensen som fanget hendelsen. Kvinnen har ikke vedtatt boten. Dermed risikerer hun enten å måtte betale 9600 kroner eller sone 19 dager i fengsel.

Treriksrøysa

Folk får jevnlig bot for å bryte grenseforskriften ved Treriksrøysa. Der møtes Norge, Russland og Finland. Stedet er kameraovervåket.

Foto: Marita Evjen / NRK

I 2016 fikk tre nordmenn forelegg på 8000 kroner hver etter å ha kastet stein på Russland. Personene ble anholdt av grensevakten på samme sted der informasjonstavlen står. De godtok ikke størrelsen på boten og måtte møte i retten.

Russlands generalkonsulat i Kirkenes har ikke svart på NRKs henvendelser.