– Vi har ingen hær!

Lars Sølvberg, tidligere generalinspektør for Hæren, var tydelig på hva han mener om dagens forsvar på et åpent møte på Heggelia onsdag kveld.

HÆREN

Til våren kommer Landmaktutredningen, som skal si noe om Hærens fremtid i Norge.

Foto: HÆREN

Til våren kommer Landmaktutredningen, en studie som skal se på effektene av å slå sammen Hæren og Heimevernet.

Det er blant annet usikkert hvordan fremtiden blir for 339-skvadronen på Bardufoss flystasjon, og hærens tilstedeværelse i Midt-Troms.

Sølvberg tror ikke Brigade nord overlever landmaktutredninga. Derimot tror han 339-skvadronen gjør det.

På møtet, som var i regi av Brigadeveteranforbundet, snakket ikke Sølvberg konkret om Landmaktutredningen. Men med sin bakgrunn som bataljons- og hærsjef uttrykte han spesielt bekymring for at hærens hovedvåpen, feltartilleriet, har forfalt.

– Vi må forberede oss på det ukjente, det overraskende, var Sølvbergs beskjed til militære og politiske myndigheter.

Sølvberg kommenterte så vidt flyttinga av hær-helikoptrene fra Bardufoss:

– Absurd, sa han.

Det mest tankevekkende Sølvberg pekte på i de siste års norske sikkerhetspolitikk er endringa fra en forutsigbar tilstedeværelse i nord til ensidig avskrekking med langtrekkende missiler.

– Vi får dumme raketter i stedet for kloke soldater, sa han.

Han mener Norge straks må lappe sammen Forsvaret.

– Vi må få artilleriet opp og gå, om så ved å lease utstyret! Norge må ha 100 000 soldater: 10 000 i Hæren, 50 000 i Heimevernet og 40 000 som kan mobiliseres, sier han.

Sølvberg

Lars Sølvberg, tidligere generalinspektør for Hæren, holdt et innlegg under møtet på Heggelia onsdag. Ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen (bak til venstre), ordfører i Målselv, Nils Ole Foshaug, og ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, deltok i et panel etter innledningene.

Foto: Arild Moe / NRK