Hopp til innhold

– Veibudsjettet er så å si historisk

Regionveisjef Torbjørn Naimak er svært fornøyd med regjeringens planlagte pengebruk på nordnorske veier i 2016.

Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak liker regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Foto: NRK

– Det er et godt budsjett fordi nivået økes på drift og vedlikehold. Det gjør det for første gang i historien mulig å gjøre noe med etterslepet vi har på veier i nord, sier regionveisjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak til NRK.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å investere for fire milliarder kroner på riksveiene i Nord-Norge neste år. Det er det høyeste noen sinne.

1 milliard i bompenger

Tre milliarder kroner er statlige penger, mens bompenger skal utgjøre resten. Andelen bompenger øker dermed med 25 prosent i Nord-Norge neste år.

– Det gir stor aktivitet på mange store anlegg i nord, sier Naimak.

Størstedelen av pengene skal brukes på store prosjekter som allerede er i gang, som Hålogalandsbrua, bypakkene i Bodø og Harstad, og E6-strekninger i alle tre fylkene.

I tillegg blir det i Nordland oppstart for Helgeland sør og tunnel gjennom Tjernfjellet. I Finnmark starter arbeidet med Tana bru, og det blir ny gang- og sykkelvei Salkobekken - Øvre Alta.

Det største prosjektet

I Harstad skal det brukes 340 millioner kroner på bypakke-arbeidet. I Bodø skal det investeres for 591 millioner kroner.

Hålogalandsbrua på E6 nord for Narvik er det største enkeltprosjektet.

– Og Hålogalandsbrua vil komme Nordland og Troms til gode. Der skal det brukes nesten 700 millioner kroner, sier Naimak.

Nye Tana bru i Finnmark har fått sin første bevilgning på 30 millioner kroner. Totalkostnaden er beregnet til å bli på 578 millioner kroner.

I regjeringens forslag til budsjett for 2016 ligger også bevilgninger til skredsikring i Nord-Troms.

Arbeidet med tunneler gjennom Nordnesfjellet og Sørkjosfjellet blir videreført, og fullført i 2017, tror Naimak.

I Nordland er det satt av 113 millioner kroner til arbeidet med tunnel gjennom Tjernfjellet på riksvei 77.

– Budsjettet er bra, men det er også i tråd med Nasjonal Transportplan, så jeg er glad for at vi får såpass god oppfølging på det, sier regionveisjefen.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark