1 milliard til rasutsatt E6

Regionvegsjef Torbjørn Naimak er godt fornøyd med at E6 fra Nordkjosbotn til Alta er vinneren i Samferdselsbudsjettet. Det foreslås om lag 1 milliard kroner til denne veistrekningen.

Steinras E6

Det skal bli slutt på at E6 gjennom Kåfjord stadig er stengt på grunn av steinras og snøskred

Foto: Marita Andersen / NRK

Totalt skal det investeres 3,3 milliarder på veiene i hele Nord-Norge.

Men fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo, er langt fra fornøyd. Han mener det kan være grunn for glede over bevilgningene til riksveiene, men når det gjelder fylkesveiene så er det ingen grunn til å være fornøyd.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel i Troms Ivar B. Prestbakmo mener det bevilges for lite til veivedlikehold

Foto: Laila Lanes / NRK

Troms har 2900 kilometer med fylkesveier og til det foreslås 91 millioner kroner.

– Vi har et vedlikeholdsetterslep på 6–8 milliarder og da blir 91 millioner som et spøtt i havet. Etterslepet i fylket er allerede så stort at Troms vil trenge 600 millioner årlig i ti år, mener Prestbakmo.

Naimak sier seg imidlertid fornøyd med at det nå bevilges så mye penger til veivedlikehold at man slipper videre forfall på veien.

E6 Nordkjosbotn-Alta er vinneren

Det foreslås altså 1 milliard til sammen på strekningen Nordkjosbotn-Alta. Av dette foreslås det 230 millioner kroner til Sørkjosfjellet i Nordreisa, noe som blant annet innebærer 2,3 kilometer ny veg i dagen og en 4,7 kilometer lang tunnel mellom Langslettkrysset og Sørkjosen. Dette vil korte inn E6 med 1,8 kilometer. Anleggsarbeidene startet før jul i fjor og skal være ferdig mot slutten av 2016.

Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak er godt fornøyd med at flere store prosjekter kan settes i gang

Videre foreslås det 232 millioner til skredsikringsprosjektet E6 Indre Nordnes–Skardalen i Kåfjord, noe som betyr en 8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet, samt ny bro over Manndalselva.
Dette vil korte inn E6 med 9–10 kilometer og kjøretida med om lag 10 minutter. Her starter arbeidene i høst og skal være ferdig i 2017.

Dessuten skal planlegging av prosjektene E6 over Kvænangsfjellet og fra Nordkjosbotn til Hatteng i Storfjord kommune starte.
I tillegg skal utbyggingen av E6 vest for Alta fortsette.

Naimak er fornøyd med at en lang rekke store prosjekter nå kan starte i tillegg til at de prosjektene som er i gang kan fortsette.

– Men man har alltid store behov og ønsker og forventninger, men vi kommer godt ut, sier Naimak.