Tunellmasser skal sikre fjell i Kåfjord

Gratis steinmasser fra Nordnestunellen skal sikre flere skredutsatte områder i Kåfjord.

Innslag til Nordnestunellen

Gratis steinmasser fra sprengningen av tunnelen gjennom Nordnesfjellet skal brukes til sikring flere steder i Kåfjord,

Foto: Torbjørn Krane/NRK

Et samarbeid mellom Kåfjord kommune, NVE og Statens vegvesen skal gjøre det tryggere for mange av innbyggerne som bor i skredutsatte områder.

Akutt skredfare

I begynnelsen av uka ble det kjent at et område ved Holmen i Kåfjorddalen måtte stenges på grunn av akutt fare for steinras.

En driftsbygning, som huset 200 melkegeiter, måtte evakueres, og geitene måtte sendes til slakteri. Man har kjent til at dette området var utsatt for steinsprang og ras, og mannskaper fra NVE har siden august vært i gang med å bygge en stor voll på stedet. Denne vollen skal etter planen gjøre området under fjellet til et trygt sted å bo på.

Da man oppdaget at deler av fjellet var i ferd med å rase ut, ble arbeidet med sikringsvollen stanset øyeblikkelig. Det er usikkert når det kan tas opp igjen.

Mange farlig fjell

Geologene har slått fast at det i Troms fylke er mange fjellpartier som er farlige. Også i Kåfjord kommune er det flere områder som er utsatt for steinsprang og ras.

Det er faktisk observert flere bevegelser i Tromsfjellene enn i mange andre fylker.

Gratis stein

Sikring Kåfjord

Gravemaskinene står stille etter at arbeidet med skredsikring måtte stoppes på grunn av akutt skredfare.

Foto: Tobjørn Krane/NRK

Etter at Statens vegvesen begynte å bryte tunnelen gjennom Nordnesfjellet, åpner det seg muligheter for å få sikret flere områder.

– Vi skal bruke steinmassene som blir sprengt ut i tunellen til å bygge skredvoller og skredforbygning flere steder i kommunen. Det sier rådmann i Kåfjord, Einar Pedersen.

– Det fine er at vi får denne steinen gratis. Hvis ikke vi tar den i bruk, blir den bare dumpet i et sjødeponi, sier han.

Ser fram til sikring

Siv Nina Myrvoll og Einar Pedersen

Geitbonde Siv Nina Myrvoll og rådmann Einar Pedersen ser fram til at de utsatt områdene blir sikret.

Foto: Torbjørn Krane/NRK

Geitebonde Siv Nina Myrvoll, som måtte evakuere fjøset sitt og sende geitene til slakteriet, sier at hun gleder seg stort til sikringsarbeidet på Holmen er ferdig, slik at de kan komme i gang med gårdsdriften igjen.

– Jeg har sett på det arbeidet som er påbegynt, og det er en fantastisk jobb disse guttene har gjort. Jeg må si at jeg føler med arbeiderne som var så godt i gang, men som måtte gi opp fordi det var så utrygt, sier hun.

  • Se video:
    Rassikring Kåfjord