– Russland er ikke trygt å sendes tilbake til

Asylsøkere som blir sendt tilbake fra Norge til Russland går ikke en trygg fremtid i møte. Det mener den russiske menneskerettighetsforkjemperen Svetlana Gannusjkina.

ASYLSØKERE NORGE STORSKOG

Et par med barn passerer den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark i forrige uke.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Gannusjkina har i mange år jobbet med forholdene for asylsøkere i Russland, og hun er ikke enig med regjeringens vurdering av Russland som et land asylsøkere trygt kan returneres til.

– Russland er ikke et trygt land for mennesker i nød. Et trygt land er et land som beskytter mennesker som trenger det, sier Gannusjkina.

Svetlana Gannusjkina er en av Russlands fremste menneskerettighetsforkjempere. Hun har jobbet i mange år med asylsøkeres forhold i Russland, og besøkte i dag Storskog og Vestleiren sammen med representanter for Helsingforskomiteen.

– Flyktninger i Russland har ikke en reell mulighet til å få asyl. Det som venter der er en usikker fremtid der mange vil leve uten lovlig opphold og uten mulighet til å få lovlig arbeid, forteller hun.

Svetlana Gannusjkina og Lene Wetteland

Menneskerettighetsforkjemper Svetlana Gannusjkina og Lene Wetteland i Helsingsforkomiteen på Storskog for å se hvordan asylsøkerne tas imot. Gannusjkina har vært nominert til Nobels fredspris av Erna Solberg for sin jobb med flyktninger.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Et svar til Kallmyr

Tidligere i uka var statssekretær Jøran Kallmyr fra Frp og besøkte Storskog grensestasjon. De siste dagene har nye regler gjort det enklere for politiet å sende asylsøkere tilbake igjen over grensen til Russland.

– Vi mener at alle i utgangspunktet skal kunne bli returnert tilbake til Russland. Russland er et trygt land og vi mener at man ikke skal kunne søke asyl hvis man har opphold i Russland, sa Kallmyr under besøket.

Men det som venter dem på andre siden er ikke nødvendigvis den tryggheten Kallmyr forespeiler dem.

– Det som faktisk er bra med det russiske systemet og hvordan man beskytter svake mennesker, er at man ikke oppfyller de rettsavgjørelser som kommer. Altså folk skal deporteres, men på grunn av bestikkelser og korrupsjon blir de faktisk ikke sendt ut, men fortsetter å bo i Russland illegalt, sier Gannusjkina.

Kritisk til lovendring

Gannusjkina er svært kritisk til lovendringen som har blitt gjort i Norge for å raskere kunne sende ut flyktninger.

Bjørn Engesland leder i Helsingsforkomiteen

Bjørn Engesland leder i Helsingsforkomiteen er bekymret for regjeringens tempo med å få folk ut av landet kan gå på bekostning av de som trenger beskyttelse.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Det er ikke bra å gjøre lovendringer så fort, det blir det mange komplikasjoner av. Det andre er at det er vanskelig å si at Russland ikke er et land der man ikke blir forfulgt. Veldig mange syrere i Russland har utleveringsvedtak hengende over seg og de vet aldri når de kan bli sendt ut. Det kan man absolutt kalle for forfølgelse.

Hun oppfordrer norske myndigheter til å kreve at Russland oppfyller sine forpliktelser overfor flyktninger, men har samtidig liten tro på at situasjonen vil endre seg.

– Det er ikke noe håp i det hele tatt, dette er jo og en prosess for å ødelegge sivilsamfunnet i Russland. Det gjør i hvert fall ikke situasjonen bedre for flyktningene, sier Gannusjkina.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i hele landet i antall asylsøkere som kommer

LES OGSÅ: Fire syrere ble nektet å ta danskebåten