Hopp til innhold

– Mannskapene får ikke betalt når de skal ha betalt

Pensjonert los har siden 90-tallet samlet inn mat og delt ut til russiske trålere i Kirkenes. Han forteller om et hardt liv om bord – der lønnsutbetalingene kommer ujevnt og det er knapphet på mat.

Tråleren «Kamtsjatka»

Til høyre i bildet ligger den russiske tråleren «Kamtsjatka», som ble sanset av russisk kystvakt i åpent hav og bedt om å returnere til Kirkenes.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– I 1992 kom jeg til Kirkenes. Jeg så at russerne gikk og lette etter mat i kontainere på utsiden av butikkene. Jeg tenkte at det er mye bedre at jeg snakket med ledelsen på butikkene og fikk maten, og delte det ut til de russiske sjømennene, sier Reidulf Pettersen, pensjonert statslos og en sjømanns beste venn.

Reidulf Pettersen

Reidulf Pettersen er pensjonert statslos og har i en årrekke jobbet for å hjelpe de mange sjømennene som jobber på båter som har Kirkenes som hjemmehavn.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Siden 90-tallet har han samlet inn mat og delt ut til de mange forskjellige fartøyene som ligger i Kirkenes havn.

Mange russiske båter bruker Kirkenes som hjemmehavn, blant annet trålere og krabbebåter.

Arbeidskonflikt om bord

Det var søndag de russiske statlige nyhetsbyråene Interfax og Tass, gjengitt i The Independent Barents Observer, meldte om arbeidskonflikt ombord på den russiske tråleren «Kamtsjatka».

Tråleren skal mot mannskapets vilje ha gått ut fra havn i Kirkenes, sier NRKs russlandkorrespondent Morten Jentoft.

– Disse seks personene har hatt en sultestreik fordi de mener de ikke har fått utbetalt lønn. De har vært nektet å gått i land, de har vært fratatt dokumentene. De har da tatt kontakt med etterforskningsenheten for transportnæringen som igjen har tatt kontakt med den russiske kystvakten og bedt dem om å gå til aksjon mot denne tråleren som man mener har tatt med seg disse seks i mannskapet fra Kirkenes ulovlig, sier Jentoft.

– Så har da tråleren blitt stoppet av den russiske kystvakten og fått beskjed om å gå tilbake til Kirkenes. Mannskapet skal nå ha vært overført til Murmansk for videre avhør, sier Jentoft.

Tråleren «Kamtsjatka»

Mannskapet om bord på «Kamtsjatka» skal ha gått til sultestreik for å få utbetalt lønn, melder russiske medier.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Kan bli nektet arbeid på andre båter

Man kan finne flere eksempler på konflikt ombord i utenlandske trålere - senest i mai ble en latvisk tråler etterforsket for sosial dumping da den lå til kai i Kirkenes.

Pettersen har en klar formening om hvorfor forholdene ombord i de utenlandske trålerne er som de er.

– Årsaken er at man ikke får betalt når man skal ha betalt. Så er systemet slik at dersom man nekter å arbeide og forlater skipet, blir man nektet arbeid for alltid på andre fiskebåter, sier Pettersen.

Pettersen har også kjennskap til den russiske tråleren, som nå ligger til kai i Kirkenes – da han også til mannskapene her har levert brød:

– Jeg har vært om bord med mat til dem mange ganger. Man kan vel si at dette er et dårlig vedlikeholdt fartøy.

– Er du overrasket over det som har skjedd om bord i tråleren «Kamtsjatka»?

Jeg så at mannskapet ikke hadde det så bra om bord, men at det var så dårlig at man skulle gå til streik ville jeg ikke trodd, sier Pettersen.