– Kirkenes er ikke nok fremoverlent

Torbjørn Naimak mener man ikke er nok fremoverlent i Kirkenes, og må gjøre mer for å få på plass midler til ny havn i kommunen. Næringslivet mister kontrakter fordi infrastrukturen ikke er på plass.

Torbjørn Naimak

Torbjørn Naimak i Statens vegvesen mener næringslivet og Sør-Varanger selv må gjøre mer for å skaffe penger til bedre infrastruktur.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– På vestlandet har man vært flink til å gå utradisjonelle veier for å få ting på plass. Det er man nødt til å gjøre her også hvis man vil få ting til å skje.

Det var regiondirektør i Statens Vegvesen, Torbjørn Naimaks beskjed til næringslivet i Sør-Varanger kommune på et dialogmøte denne uka om stamnett-terminalen som planlegges.

Bekymret for hvor man er på vei

Direktør på sveisverkstedet Kimek, Greger Mannsverk er enig.

Greger Mannsverk direktør i Kimek

Greger Mannsverk er bekymret for hva som vil skje med havneplanene i Kirkenes.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi er i alle fall ikke fremoverlent samme veien, og jeg frykter man er i ferd med å gå gal vei nå. Man må bygge havn og vei der næringslivet er villig til å investere, og ikke til et sted man håper noen vil bruke den, sier Mannsverk som ønsker havn på Pulkneset.

Han mener man har bestemt seg for å bygge en stamnetthavn som ikke har en eneste identifisert bruker. Dessuten er han bekymret for hvor lang tid det tar før noe kommer på plass.

Jeg er bekymret for om vi har hastighet nok, sier Mannsverk.

Går glipp av store kontrakter

Den bekymringen deler Audun Celius hos Tschudi. Torbjørn Naimak kunne fortelle at først i 2016 skal regjeringen ta beslutningen om hvilket havnealternativ man skal gå for i Kirkenes, og finansieringen er ikke ventet i Nasjonal transportplan før 2018.

Kartet utredning kystverket stamnett-terminal kirkenes

Kartet viser hvilke steder Kystverket har utredet muligheter for ny stamnett-terminal i Kirkenes.

Foto: Kystverket

– Tidshorisonten for tradisjonell finansiering er alt for lang, hvis vi skal ta del i det som skjer på gassprosjektet Jamal i Russland må vi i gang fortest mulig, sier Celius. Han er ikke i tvil om at man går glipp av store muligheter når man ikke har nok havneplass og arealer knyttet til havnene.

– Vi må takke nei til muligheter som kommer fordi vi ikke har ting klart. Det er stort behov for mellomlagring her for ting som skal shippes inn til Jamal i det korte isfri tidsrommet, forklarer Celius.

Offentlig finansiering må på plass

Han mener at det ikke er tvil om at offentlig finansiering må på plass, og mener de gjør mye fra privat side for å få ting til å skje.

Dialogmøte mellom næringsliv, kommune og staten

Mange private atkører samt kommunen stilte til dialogmøte med Kystverket og Statens vegvesen om fremdriften i planene om ny stamnett-terminal.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi jobber mye opp mot politikere og byråkratiet, og det er ikke tvil om at vi trenger offentlige midler. En privat aktør kan ikke gjøre så store utbygginger uten å ha kontrakter på plass, og det får vi ikke før vi kan levere, sier Celius.