Hopp til innhold

Olje- og gasseventyret kan være over før det har kommet i gang

Dersom Barentshavet skal sikre Norges fremtid som gassnasjon, haster det med nye store funn, mener professor.

Norway Satoil Arctic Drilling

Boreriggen West Hercules er blant flere som Statoil har brukt i letingen etter olje- og gass i Barentshavet.

Foto: Statoil / Ap

Et olje- og gasseventyr i Barentshavet kan være over før det har kommet i gang, mener professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

– Usikkerhet er et nøkkelord, og så langt har nok leteresultatene vært noe skuffende. Selskapene som leter i Barentshavet håper jo først og fremst på å finne olje, fordi det er enklere og billigere å utvinne, men så langt har man funnet gass – om er dyrt og krevende både å utvikle og markedsføre, sier Mohn.

Klaus Mohn

Professor Klaus Mohn.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Skuffende leting

Torsdag varslet Statoil at de er skuffet etter å ha fullført leteprogrammet i Hoop-området i Barentshavet uten å ha funnet olje. Med en oljeproduksjon som er nær halvert siden 2000, kan nye gassfunn fylle noe av tomrommet, og der setter mange sin lit til Barentshavet som redningsplanke for Norge som energileverandør, mener Mohn

– Det jeg registrerer er at presset fra selskapene øker for at myndighetene skal legge forholdene til rette for utløsning av infrastruktur i Barentshavet. Dette dreier seg om en rekke viktige problemstillinger, og det er ikke gitt at staten bør gå inn å være med i spleiselaget på en slik infrastruktur.

Haster

Produksjonen fra dagens gassfelt vil etter alt å dømme begynne å falle fra rundt 2022, og en halvering innen 2030 kan ikkje utelukkes. Barentshavet kan sikre Norges posisjon som energileverandør i fremtiden, men da haster det å gjøre nye funn.

– I verste fall så risikerer man at oljeselskapene mister noe av interessen, og at det er andre områder som peker seg ut som mer interessante. I verste fall kan da olje- og gasseventyret i Barentshavet slutte før det egentlig har begynt, sier han.

Olje og gassområder
Foto: Oljedirektoratet