Hopp til innhold

– Frykter for fremtiden på Svalbard

Regjeringen avvikler kulldriften i Lunckefjell og Svea. Innbyggerne i Longyearbyen lurer på hva som nå blir veien videre for samfunnet.

Folk Svalbard

Gunnhild Antonsen og Hilde Gjersdal Aske i Longyearbyen.

Regjeringen sier nei til å gjenåpne kullgruvene i Svea og Lunckefjell på Svalbard, og starte opprydning i området. Det kommer frem i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

– Etter ei samlet vurdering har regjeringa kommet frem til at avvikling og opprydding av kulldriften i Svea og Lunckefjell er den riktige løsningen, skriver næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Til NRK sier Mæland at beslutningen er tatt på bakgrunn av økonomiske analyser av kulldriften i tiden fremover.

– Veldig mye tyder på at gruvedrift i beste fall vil være marginalt lønnsomt, men antakeligvis ulønnsomt, sier Mæland.

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Åpningen av Lunckefjellgruva i 2014. Nå stenges den for godt.

Foto: Trond Johansen/SNSG

– Nedleggelsen vil ha stor betydning for samfunnet

Gruvedriften har vært hjørnesteinen i Svalbardsamfunnet i mer enn 100 år. Nå som hovedanlegget avvikles, er mange i Longyearbyen spente på fremtiden.

– Nedleggelsen vil ha stor betydning for samfunnet, og det blir en stor utfordring å skaffe nye arbeidsplasser, sier Gunnhild Antonsen og Hilde Gjersdal Aske, som begge bor i Longyearbyen.

De mener kompetansen som gruvedriften besitter må ivaretas, og at Svalbard ikke bare kan leve av turister i fremtiden.

– Vi må jo ha noen til å drifte infrastrukturen, sier Antonsen til NRK.

Dramatisk og beklagelig

Monica Mæland lyttar til reiarane i Strand Rederi i Ålesund

Næringsminister Monica Mæland sier nei til videre drift i Svea og Lunckefjell.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Store Norske-sjef Wenche Ravlo ble orientert om regjeringens beslutning torsdag morgen, og syns beskjeden om stans i gruvedriften er dramatisk og beklagelig. Hun sier avgjørelsen har stor betydning for hva Store Norske skal gjøre på Svalbard i tiden fremover, siden selskapets største anlegg nå forsvinner.

Driften i gruvene ble midlertidig stanset i 2016 som en følge av lave kullpriser og store underskudd i gruveselskapet Store Norske. Driftshvilen skulle vare i tre år. De siste månedene har kullprisen steget, og Store Norske ønsket derfor å starte opp driften igjen.

– Vi er skuffet, fordi vi leverte eieren (staten, journ anm.) en god og fornuftig oppstartsplan. Vi hadde tro på at den ville bli realisert, fordi markedet og etterspørselen etter høykvalitetskull har vokst det siste halvannet året, sier gruvesjef Per Nilsen til NRK.

Reporter Lars Egil Mogård intervjuer Store Norskes gruvesjef Per Nilsen.

Fortsatt krevende marked

– Markedsutsiktene for kull er fortsatt krevende. Det er ikke mulig å starte driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten, med stor risiko for tap. Vi har også lagt vekt på at driftshvile videre ikke er aktuelt. Det er selskapet også tydelige på selv, sier næringsministeren.

Regjeringen foreslår å bevilge 141 millioner kroner til opprydning i 2018, og 43 millioner kroner til dekning av pensjonskostnader i selskapet. I tillegg fremmes det forslag om fullmakt til å forplikte staten for inntil 500 millioner kroner ut over budsjettåret for gjennomføring av miljøtiltak (opprydding) i Svea/Lunckefjell. Årsaken er at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslaget på kostnadene for opprydding.

– Oppryddingen kan komme til å koste opp mot 700 millioner kroner, forteller Mæland, som sier planen er å tilbakeføre området til slik det var før gruveoppstarten i Svea ble etablert.

Jubel hos naturvernerne

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen, er ikke overrasket over at regjeringen sier nei til videre drift i Svea og Lunckefjell. Ifølge Olsen har det politiske handlingsrommet vedrørende gruvedriften blitt stadig trangere.

– Men det er synd at det store kulleventyret på Svalbard er over. Og det er uheldig for dem som har hatt jobb der, sier Arild Olsen.

Naturvernforbundet har lenge kjempet for en nedleggelse av kulldriften på Svalbard. Derfor jubler man i dag over regjeringens beslutning.

– Det er ikke miljønasjonen Norge verdig å ha kullgruver i drift, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg.

Hun får støtte av Venstres nestleder Ola Elvestuen, som også har jobbet for en stans i gruvedriften.

– Det er en riktig beslutning, sier Elvestuen til NRK.

Ingen oppsigelser på kort sikt

Wenche Ravlo

Administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo, syns det er trist at regjeringen sier nei til videre drift i Svea og Lunckefjell.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

De siste åra har nærmere 300 ansatte i Store Norske mistet jobben, og i dag er 100 personer igjen. Men Wenche Ravlo tror ikke på ytterligere reduksjoner – i hvert fall ikke på kort sikt.

– En opprydning vil ta 2–4 år, og i den tiden må samfunnet driftes, sier Ravlo til NRK.

Når oppryddingen i Svea er ferdig, vil det ikke bli lagt til rette for annen aktivitet i gruvebyen. Men regjeringen utelukker ikke at enkelte bygninger kan bli stilt til disposisjon for reiseliv og forskning.

Samtidig går regjeringen inn for at det fortsatt skal være drift i gruve 7 i Adventdalen, som leverer kull til kraftverket i Longyearbyen.

– Store Norske vil fortsatt spille en viktig rolle, blant annet gjennom driften av gruve 7, og gjennom oppryddingen i Svea og Lunckefjell, sier Mæland.

Spent på vegen videre

Ifølge Gunnhild Antonsen og Hilde Gjersdal Aske er mange i Longyearbyen urolig over veien videre, uten kulldrift i Svea og Lunckefjell.

– Beslutningen vil ha konsekvenser for alle som bor her. Folk er usikre og lurer på hvilken framtid vi har her. Det står jo (i Svalbardmeldinga, journ anm) at vi skal være et familiesamfunn, men hva skjer om vi bare skal satse på turisme? Kanskje kommer det hit bare eventyrlystne som kanskje verken har partner eller barn. Vi må finne ut hva vi vil med Svalbard, sier Aske til NRK.