Statsbudsjett 2018
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Statsbudsjettet - Troms og Svalbard

 • Ikke satsing på fylkesveier i Troms

  Det blir ingen ekstra satsing på vedlikeholdet av fylkesveiene i Troms. Troms får 143,5 millioner kroner til fornying av fylkesveiene, mens behovet er på 8 milliarder her i fylket. Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo er skuffet, og mener regjeringen ikke er i nærheten av å møte utfordringene i fylkeskommunen.

 • – Dårlig for Troms

  – Det blir ikke flere lærere eller bedre omsorg i Troms-kommunene med dette budsjettet. Hele 22 av 24 av kommunene våre får mindre vekst enn resten av landet. Det sier stortingsrepresentant for Ap i Troms, Cecilie Myrseth. Ap kommer til å ha et klart alternativ i budsjettdebatten, med flere lærere, bedre kommuneøkonomi og faktisk satse på viktig infrastruktur i distriktene, som havn og bredbånd, sier hun.

 • 64,5 millioner til bedre bymiljø

  Regjeringen foreslår i bevilge i alt 631,5 millioner kroner til Belønningsordningen i 2018. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø. Staten har belønningsavtale med Troms fylkeskommune og Tromsø kommune for perioden 2015-2018 med en økonomisk ramme på 285,6 millioner kroner. For 2018 er det satt av 64,5 millioner kroner. Utbetalingene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • 2 millioner til arktisk landbruk

  Regjeringen foreslår å øremerke 2 millioner kroner til arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Beløpene er ikke fordelt fylkene imellom ennå. Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 2,3 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler til Troms fylke.