Hopp til innhold

– Finner stadig nye miljøgifter i Arktis

Urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner er funnet i dyreliv rundt Svalbard, og i morsmelk. Nå viser det seg at giftstoffet i tillegg øker i de marine næringskjedene i Arktis

Død ærfugl

Forskerne bak studiet har påvist høye nivåer av klorerte parafiner i prøver av blod, egg og vev fra isbjørn og i sel, krykkje, polarmåse, ærfugl og torsk innsamlet i Svalbard-området.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Tine Sundtoft

Miljøvernminister Tine Sundtoft fra Høyre.

Foto: NRK

Klorerte parafiner er giftige stoffer som brytes langsomt ned i naturen. Parafinene kan også hope seg opp i organismer.

Tidligere er stoffene påvist i fisk, fugl og fugleegg, i tillegg til i morsmelk hos norske mødre.

– Alvorlig

Men nå viser en forskningsrapport fra Framsenteret ved Norsk institutt for luftforskning, NILU, Norsk Polarinstitutt og SWECOat de klorerte parafinene blir oppkonsentrert i næringskjeden i Artktis, og utgjør et helseproblem.

– Dette er alvorlig. Miljøgifter er en global utfordring, og internasjonale reguleringer i takt med ytterligere forskning er nødvendig for å fjerne de skadelige stoffene fra markedet, sier miljøvernminister Tine Sundtoft.

(Artikkelen fortsetter under)

Isbjørn

Både mennesker, isbjørn, sel og enkelte fuglearter er eksempler på arter som er øverst i næringskjeden, og dermed ekstra utsatt for miljøgifter.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

– Vanskelig å kvitte seg med stoffene

Forskerne bak studiet har påvist høye nivåer av klorerte parafiner i prøver av blod, egg og vev fra isbjørn og i sel, krykkje, polarmåse, ærfugl og torsk innsamlet i Svalbard-området.

– Klorerte parafiner er fettløselige, som betyr at de lagres i fettreservene. De er også lite nedbrytbare som gjør det vanskelig for pattedyr og fugl å kvitte seg med stoffene. Pattedyr som spiser byttedyr med miljøgifter i seg vil etter hvert få høyere miljøgiftnivåer enn det byttedyrene hadde, og konsentrasjonen av miljøgifter blir dermed høyere jo lenger opp i næringskjeden man kommer, forklarer forskningsdirektør Eldbjørg Sofie Heimstad ved NILU.

Kan gi kreft

Geir Wing Gabrielsen

Leder av miljøgiftprogrammet ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen.

Foto: Norsk Polarinstitutt

Både mennesker, isbjørn, sel og enkelte fuglearter er eksempler på arter som er øverst i næringskjeden, og dermed ekstra utsatt for miljøgifter.

Ikke bare har miljøgifter en akutt giftig effekt, men de kan også ha mer langvarige og kroniske effekter. De kan for eksempel være kreftfremkallende, påvirke reduksjonsevnen eller skade arvestoff.

Miljøgiftene spres med luft- og havstrømmer fra forurensede områder i Europa og Nord-Amerika til Arktis, og vil være til stede i naturen lenge etter at utslippet er stanset.

– Stadig nye gifter

– Vi oppdager stadig nye miljøgifter i Arktis. Det er nødvendig å undersøke hvilke virkninger disse stoffene har på økosystemene i nord. Dette er ikke minst viktig nå når Arktis gjennomgår store klimaendringer, sier leder av miljøgiftprogrammet ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen.

Gamle miljøgifter som PCB og klorerte sprøytemidler har de siste årene avtatt i naturmiljøet fordi det er innført forbud mot produksjon og bruk.

Dette er ikke tilfelle med klorerte parafiner som det nå haster med å få innført et internasjonalt forbud mot, mener forskerne bak studiet.

Død polarmåke

– Vi oppdager stadig nye miljøgifter i Arktis, sier leder av miljøgiftprogrammet ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen.

Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt