Hopp til innhold

– En miljøkatastrofe er nesten uunngåelig

I Arktis forventes det stadig mer trafikk, fiske og oljeutvinning. En ulykke som kan ramme miljøet er nesten uunngåelig, mener ekspertene.

Harald Steen

Harald Steen, leder for Institutt for is, klima og økosystemer ved Norsk Polarinstitutt, mener vi ikke kan løpe fra ansvaret om å være forberedt på en miljøkatastrofe i Arktis.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Statistisk sett vil det skje uforutsette ting som at et skip går på grunn eller vi får et oljeutslipp i Arktis i fremtiden, sier Harald Steen, leder for Institutt for is, klima og økosystemer ved Norsk Polarinstitutt.

Tirsdag åpnet han et seminar med representanter fra alle medlemslandene i Arktisk Råd.

Under sitt korte introduksjonsforedrag fortalte Steen om utviklingen i Arktis.

– Det er ikke til å komme unna at isen smelter. Det medfører at nye områder åpner seg opp for fiske, olje- og gassutvinning, og transport. Allerede har det åpnet seg en ny sjøfartsrute gjennom Arktis, forteller han.

– Men det er ikke alle skip som kan ferdes der. Blant annet skyldes det et tynt islag som er vanskelig å navigere gjennom. Noe av det vi må finne ut av er hvordan vi skal reagere ved en eventuell grunnstøting eller oljeutslipp i området, sier Steen videre.

I dag møttes utenriksministrene fra de åtte landene som er medlem i Arktisk råd. De er samlet i Kiruna i Nord-Sverige for å snakke om miljøet i Arktis, og fremtiden til det viktige området helt øverst på jordkloden.

Hva er arktisk råd?

– Oljeutvinningen fortsetter

Mark Everett

Mark Everett i USAs kystvakt forventer at vi vil fortsette med olje- og gassutvinning de neste tiårene.

Foto: Petter Strøm / NRK

Mark Everett i USAs kystvakt jobber med sikring av Arktis rundt Alaska. Han er også med i Emergency Prevention Preparedness and Response (EPPR), et utvalg som jobber med hvordan man kan forhindre og forberede seg best mulig på en eventuell miljøkatastrofe i Arktis.

Uansett hvor mennesker arbeider er det mulighet for ulykker

Mark Everett, USAs kystvakt

Everett er enig i at en miljøkatastrofe mest sannsynlig vil ramme i nord.

– Uansett hvor mennesker arbeider er det mulighet for ulykker. Det går hånd i hånd med menneskelige aktiviteter. Vi trenger å være klar dersom noe slik vil skje, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere olje- og gassutvinningen i Nord-Norge konkret.

– Men vi forventer at oljeutvinning vil fortsette de neste tiårene også, sier han noe kryptisk.

Forbereder seg

Viktige elementer i arbeidet til EPPR er å utvikle en plan for kommunikasjon og ansvarsfordeling ved en eventuell ulykke.

– Da må vi involvere innbyggerne i nordområdene og de industriene som er inne i området. I tillegg er det viktig at vi får til et godt samarbeid mellom regjeringene i de landene som er involvert i Arktis, sier han.

I mai hadde Arktisk Råd et møte i Kiruna. Her ble en samarbeidsavtale som skal sikre dette arbeidet skrevet under.

– Denne avtalen legger grunnleggende retningslinjer for medlemslandene. Vi er lenger i sikringsarbeidet av Arktis nå enn vi noen gang har vært, men vi må stadig utvikle oss og prøve å ligge i forkant av den utviklingen vi har i disse områdene, sier Everett.

Midler som løser opp olje

Nina Mari Jørgensen er prosjektutvikler for seminaret.

– Vi er veldig tilfreds med at vi kan ha dette seminaret i Tromsø. Faktisk er hele denne uken dedikert til arbeid med miljøsikkerhet i Arktis, forteller hun.

– Hva håper dere vil komme ut av dette?

Først og fremst håper vi på gode diskusjoner mellom representantene. I tillegg ønsker vi å utvikle inntil fem klare anbefalinger for bruk av dispergeringsmidler, sier hun.

Dispergeringsmidler er midler som løser olje opp i vann.

– Dersom en ulykke skjer, og vi får oljeutslipp i Arktis må i unngå at det når isen. Hvis oljen når isen, trekker den inn i isen og sprer seg etter hvert som isen flytter på seg, sier hun.