Kunnskapsministeren om tvangsevakueringa: – En av de mindre kjente historiene

Flere har kritisert at den dramatiske krigshistorien i Finnmark ikke er godt nok kjent og at den får for liten plass i historieundervisningen i skolen. Likevel vil ikke kunnskapsministeren endre læreplanen.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener evakueringshistorien til Nord-Troms og Finnmark er en av de mindre kjente historiene fra et Norge i krig.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre mener den kollektive historiske hukommelsen må holdes ved like, og at det ikke er tvil om at norske elever burde lære om evakueringshistorien.

Men Røe Isaksen vil ikke endre læreplanen for å få evakueringshistorien bedre frem. Han mener man må skille mellom læreplanens overordnede mål og hva elevene faktisk skal lære.

– For eksempel så nevnes ikke 1814 konkret, eller 1905 altså frigjøringen fra Sverige. Men det betyr jo ikke at elevene ikke skal lære om det, snarere tvert imot. Dette er jo avgjørende begivenheter i norsk historie, sier han.

Berlevåg i ruiner

Tyskerne brente hus i Finnmark da de trakk seg ut av fylket. Slik så det ut i Berlevåg i julen 1944.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

En av de mindre kjente historiene

Røe Isaksen understreker også at man ikke har en undersøkelse som viser hvor mange elever som får kunnskap om det som skjedde i Nord-Troms og Finnmark.

– Men jeg tror nok man har rett i at dette er en av de mindre kjente historiene fra et Norge i krig, sier han.

Røe Isaksen mener man bør få fram evakueringshistorien på samme måte som eksempelvis krigsseilernes innsats har kommet frem.

– Jeg tror vi også skal gjøre en innsats for å få dette frem i lyset. Både fra politisk hold, frivillige organisasjoner og ikke minst fra historikermiljøene fra de høyere utdanningsinstitusjonene våre, sier han.

Historien om tvangsevakueringa i Finnmark vet Vilde Braland og andre ungdommer NRK snakket med lite om.

Historien om tvangsevakueringa i Finnmark vet Vilde Bratland og andre ungdommer NRK snakket med lite om. Foto: Marita Andersen.

Lærerne må avgjøre hva man skal lære

Selv om Røe Isaksen erkjenner at tvangsevakueringen er en av de mindre kjente krigshistoriene fra Norge, mener han lærerne selv må avgjøre detaljene i læreplanen.

– I norskfaget står det ikke lengre at man skal lese Ibsen, men allikevel forutsetter vi at norske elever får kjennskap til de store klassikerne innenfor norsk litteratur. Når man skal lære om 2. verdenskrig står det ikke detaljert beskrevet alle de forskjellige begivenhetene man skal lære om. Men vi forutsetter at elevene får god kunnskap om historien om 2. verdenskrig, – også det som skjedde i Norge, herunder tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark.

Røe Isaksen nevner også midlene som er gitt til opprettelsen av et professorat rundt 2. verdenskrig.

Og trekker frem at NRKs dekning av tvangsevakueringa er et viktig bidrag til å få historien frem i lyset.