Hopp til innhold

– Drikkevannet er ikke alvorlig forurenset av vindkraftutbygging

Analyser av vann- og jordprøver fra anleggsområdet på Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya i Troms, der det bygges vindmøllepark, viser funn av miljøgifter. Ikke alle prøvene er klare og Folkehelseinstituttet kobles på, men det er ikke akutt helsefare.

Forurensning Kattfjord

Arbeidet med vindmølleanlegget på Kvitfjell og Rødfjell på Kvaløya i Troms startet på nyåret.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

NRK har tidligere omtalt at Tromsø kommune har anmeldt utbyggeren av vindkraftanlegget på Rødfjell og Kvitfjell på Kvaløya for påstått forurensning. Politiet etterforsker nå saken.

Funn av tjærestoffer

Tromsø kommune har bekreftet at det blant annet er funnet aluminium og PAH, også kalt tjærestoffer, i vann- og jordprøver som er tatt i tilknytning til den omstridte vindmølleparken. PAH er stoff som forekommer naturlig i råolje. Det er imidlertid ingen akutt helserisiko i drikkevannet, er budskapet fra kommunen.

– Funnene tyder på lokal forurensing enkelte steder på anleggsområdet, uten helsemessig betydning for drikkevannet. De største funnene er gjort ved en

Mikal Tønsaas

Kommuneoverlege i Tromsø, Mikal Tønsaas sier det ikker er helsefarlig å drikke vannet.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

dieseltank og en trafostasjon. Det er betryggende at verdiene som er målt ved og i drikkevannskilder er under drikkevannsforskriftens grenseverdier, sier kommuneoverlege Mikal Tønsaas.

Les også: Lenket seg fast til anleggsmaskin i protest

Ingen grunn til uro

De påståtte utslippene skal ha foregått i et område som forsyner flere bygder på Kvaløya med vann. I den største bygda, Kattfjord, bor det rundt 200 innbyggere. Barnehage, bo- og servicesenter og fiskeindustri er blant dem som får vann fra områdene der forurensningen skal ha skjedd.

Jan Ryeng

Jan Ryeng og kona Jorunn får daglig vann på flaske fra utbygger.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

I flere uker har utbygger kjørt ut vann til innbyggerne i Buvik. Vannet i springen er grumsete, og ekteparet Jorunn og Jan Ryeng skal ha blitt forklart at det er graving knyttet til vindmølleparken som gjør det grått. Likevel har de vært bekymret. Det har kommuneoverlegen forståelse for, men nå kan han berolige folk.

– Den kunnskapen vi har i dag, gir ikke grunn til uro. Men for å kvalitetssikre de prøvene som er gjort skal også Folkehelseinstituttet gjøre en selvstendig vurdering av prøveresultatene.

Som forventet

Det er Nordlys Vind som står bak utbyggingen. Selskapet eies av det tyske selskapet Siemens og det tyske pensjonsfondet. Hovedentreprenør Risa A har ansvaret for selve arbeidet. Rådgiver selskapet, Tor Bjarne Olsson, sier han er glad for at prøvene viser at vannet ikke er farlig å drikke.

– Det er som vi har antatt. Vi har ingen ønsker om å forurense drikkevann, tvert imot. Vi har strenge rutiner for behandling av hydraulikkolje og diesel i dette sensitive området, så det var helt i tråd med det vi antok. Prioritet en for oss er at vi ikke skal forurense verken drikkevann eller naturen rundt oss. Det er tatt flere hundre vannprøver siden anleggsarbeidet startet, dette gjør vi for å ha god oversikt over situasjonen.

At det ble funnet små rester av diesel ved tankanlegget til anleggsmaskinene er ikke Tor Bjarne Olsson overrasket over.

– Det er helt som forventet. Når man fyller diesel oppe i fjellet, under til dels sterke vindforhold, så kan det være noe avdrift av forstøvet diesel. Det skjer jo også ellers hvor man fyller drivstoff, for eksempel ved vanlige bensinstasjoner. Det er likevel svært små og ikke farlige mengder. Vi har gode rutiner for å holde utslippet på et minimum, sier han.– Vi har hele tiden hatt god kontroll på dette, og vi fortsetter med de samme rutinene også i tiden framover. Uhell kan skje, men da er det viktig for oss å fjerne eventuelt søl raskt og før det forårsaker skade. Dette har vi gode løsninger for.