Hopp til innhold

Lakselus-problemet bare verre

Forskere slår alarm om lakselusnivået langs hele norskekysten, fra Rogaland til Finnmark.

Villaks

MER SMITTEFARE: Faren for at villaks og sjøørret blir smittet av oppdrettslaks er blitt verre siden 2010.

Foto: NRK

Nye forskningsresultater viser at smittefaren for lakselus på sjøørret og lakselus er blitt forverret siden 2010.

Hardt presset av smittefare

Havforskningsinstituttet kom denne uken ut med en ny oppdatert risikovurdering for hvilke konsekvenser fiskeoppdrett og søkt har på norsk fisk.

Lakselus

TILTAK VIRKER IKKE: Lakselusen stammer fra oppdrettslaks, men smitter over på den ville fisken.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Den slår fast at sjøørreten er hardt presset av smittefare fra rømt oppdrettslaks med lus. I tillegg er også er det større fare for påvirkning på villaksen.

Det blir mer lakselus i flere fylker, og spesielt ille er det i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hordaland. I disse fylkene betegner Havforskningsinstituttet risikofaren som høy, mens faren er moderat i Finnmark, Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Bare i Rogaland og Agder er risikoen for smitte av lakselus lav, slår rapporten fast.

Mange tiltak er innført, men uten at det har gitt ønsket effekt, sier forsker Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet.

– Vi har en forverring i år sammelignet med i 2010. Det ser vi etter å ha sett på sjøørrett som er fanget i garn, og hvor mye lus de har - måned for måned.

Kommer seg ikke ut i tide

Han gir følgende forklaring på problemet:

– I fjor så det ut som at mesteparten av villaksen kom seg ut av fjorden før lakselusproblemet hadde økt på forsommeren, og fisken er i større grad smittet før den kommer ut i havet, sier Taranger.

Nå må det settes i verk nye tiltak, mener han.

Vi må vurdere nye ting på tiltakssiden, for å få enda bedre effekt i kampen mot lakselus. Det kan gå på å prøve ut ny teknologi, som lukkede mærer, sier Taranger.