Hopp til innhold

Glad i laks, men sterkt kritisk til oppdrettsnæringa

Miljøvernministeren med kraftig kritikk av oppdrettsnæringa da han besøkte Namsen.

Fiskeforvalter Anton Rikstad (v) og miljøverminister Erik Solheim

Miljøvernminister Erik Solheim godt fornøyd med prakteksemplaret av en villaks han sammenligner med oppdrettslaksen som fiskeforvalter Anton Rikstad viser fram.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Rømt oppdrettslaks sto i fokus da miljøvernminister Erik Solheim besøkte Namsen tirsdag.

Han kom med kraftig kritikk av oppdrettsnæringa og ba dem slutte å komme med unnskyldninger og bortforklaringer.

Krig om sannheten

Miljøvernministeren ble vist både villaks og oppdrettslaks fanget i Namsen da han besøkte Sælleghylla i Overhalla. Han fikk også med seg en mengde informasjon om problemene de sliter med på grunn av all oppdrettslaksen som går opp i vassdraget.

– Der vi har stor uenighet i samfunnet der får vi også krigen om sannheten. I krigen om sannheten er det bare en løsning, nemlig å bygge ny kunnskap, og få tillit til kunnskapen, sa miljøvernsjef i Nord-Trøndelag, Svein Karlsen.

Godtar ikke lenger unnskyldninger

Og kunnskap skal det komme mye av fra Namsen i den nærmeste tida. Det er nå montert kamera i Sælleghylla som skal tellet antallet oppdrettslaks, og det skal gjøres en grundig studie på den stedegne namsenlaksens gener for å se hvilke konsekvenser innblandinga av oppdrettslaks har hatt.

– Oppdrettsnæringa har kommet for å bli og skaper store inntekter og mange arbeidsplasser, MEN, jeg godtar ikke unnskyldninger for ikke å ta tak i miljøproblemene. Jeg vil ikke høre de si at bøndene er verre, at næringas problemer er overdrevet eller at problemene ligger et annet sted, sa Solheim i et engasjert utspill.

– De må handle nå

Han oppfordret oppdrettsnæringa til å gjøre som industrien i Norge gjorde på 1970-tallet, nemlig å ta tak i problemene. Solheim vil ikke vil vente på ny forskning, men ønsker handling mot lakselus og lakserømming straks.

– Vi trenger alltid mer kunnskap, men samtidig må vi handle på bakgrunn av det vi nå vet, nemlig at det er stor innblanding av gener fra oppdrettslaks i de ville laksestammene våre, sa han.

– Solheim har for lite kunnskap


Oppdretter Ove Lauvsnes fra Flatanger var den eneste representanten fra oppdrettsnæringa ved Sælleghylla. Han har vært i næringa i nærmere 30 år og var ikke enig i hvordan Solheim fremstilte næringa.

Han mente Solheims tale vitnet om mangel på kunnskap om virkeligheten i oppdrettsnæringa - både hos Solheim og i de ulike offentlige etater.

– Jeg tror de har mye å lære om denne næringa. Den er i stadig utvikling og bruker voldsomme ressurser på de utfordringene vi har i forhold til rømminger, sa Lauvsnes.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.