Hopp til innhold

Større spredning av lakselus

En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet slår fast at lakselusproblemene har blitt verre fra 2010 til 2011.

Lakselus

Fersk rapport melder om større spredning av lakselus.

Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Rapporten er laget på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, og tar for seg alle kystfylkene fra Rogaland til Finnmark.

Den nye rapporten slå fast at det var lavt til moderat innslag av lakselus i de 2 til 4 elevene som ble undersøkt i Finnmark mellom 2008 og 2010. Mens det i 2010 var moderate innslag i tre av fire elver.

Elvevaktene reagerte

I forrige måned ble det kjent at elvevaktene i villakselven Vestre Jakobselv slo alarm etter rekordmye oppdrettslaks ble funnet i elven.

I Havforskningsinstituttets rapport nevnes det også at bestanden i Vestre Jakobselv har påvist mulig genetiske forandringer i sin genetikkundersøkelse.

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sjukdomsproblemet i oppdrettsnæringa.

Lakselus på sjøørret

Lakselus på sjøørret.

Foto: Bengt Finstad / NINA

Bryter med regjeringens egne mål

Regjeringas syn på norsk havbruk er slått fast i den såkalte bærekraftstrategien fra 2009, der det settes opp mål for påvirkning på villfisk og resten av miljøet.

Havforskningsinstituttet vurderer det slik at det er middels eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett er i strid med disse målene.

I Hordaland, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland ble det målt til høyst sannsynlig at lakselusen bryter miljøstrategien, mens i Sogn og Fjordane, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal er det moderat sannsynlighet.

I Rogaland er det lav sannsynlighet.