– Ble skamklipt av lokale soldater

Tvangsklippingen av kvinner i Finnmark var det lokale soldater som stod for. Det hevder Torleif Moe, tidligere soldat i den norske brigades 2. bergkompani.

Tyskerjente 1

Et av få bilder som viser nordmenn som tvangsklipper en såkalt 'tyskertøs' - en jente som hadde vært sammen med en tysk soldat under krigen. Bildet er tatt i Bergen i forbindelse med frigjøringen i 1945.

Foto: Leon Jacobsen / Statsarkivet i Bergen

Torleif Moe kom til Kirkenes rett etter frigjøringa som soldat i den norske brigades 2. bergkompani. Han sier i et intervju gjort med stiftelsen Arkivet at tvangsklippingen av kvinner i Finnmark, som hadde hatt et forhold til tyske soldater, ble utført av lokale soldater.

Jeg ser på skamklippingen som en form for hevn fra forsmådde friere.

Historiker, Bente Persen.

– Det var to avdelinger som kom til Kirkenes. Det var vi og det var Militærmisjonen med Oberst Dahl som sjef. Militærmisjonen hadde ingen operative oppgaver eller soldater. Avdelingen bestod av befal, og i dette tilfellet så fulgte det med en masse folk fra London. Det var departementer og embetsfolk som skulle ta seg av administrasjonen på frigitt norsk område, sier Moe.

Historien som tidligere er fortalt er at det var de norske soldatene fra 2. bergkompani som tvangsklippet jenter i Finnmark. Men i følge Moe så stemmer ikke dette.

Torleif Moe mener at det var lokale soldater som tvangsklippet kvinner i Finnmark.

Torleif Moe forteller om hvem han mener skamklipte kvinner. Video: Stiftelsen Arkivet

Lokale gutter i uniform

Avdøde Torleif Moe mener bestemt at ingen i hans avdeling stod for udåden. Men at det det var folk fra Oberst Dahls såkalte Militærmisjon og nyrekrutterte lokale menn som skamklippet kvinnene.

Frigjøringen av Finnmark

Norske soldater fra 2. bergkompani marsjerer inn i Bjørnevatn i Øst-Finnmark i november 1944. Det er disse soldatene som har fått skylda for å tvangsklippet jenter i Finnmark.

Foto: Scanpix

– Vi hadde med oss 300 uniformer som vi la igjen i Kirkenes. De var beregnet på frivillige. Oberst Dahl utrustet mange menn uten militærtjeneste bak seg. Det var både ungdom og gamle som han kledde opp i uniform.

Moe forteller at de ikke hadde noen med disse folkene å gjøre. Disse mennene ble utstyrt med russiske våpen og ble gående i Kirkenes.

– Vi fikk beskjed om at det var vi som hadde klippet håret av kvinnene. Det stemmer ikke. Vi hadde ikke peiling på hvem som hadde vært med tyskere eller ikke, og så ikke jenter i det hele tatt. Det var Oberst Dahl sine menn hadde vært å skamklippet disse jentene, hevder Moe.

Får støtte av historiker

Historiker Bente Persen støtter Torleif Moe sitt syn på saken. Hun tror rett og slett ikke at de tilreisende soldatene hadde motiv nok til å angripe jentene. Det motivet hadde derimot de lokale ungguttene, mener hun. De hadde sterkere følelsesmessige bånd til jentene fra lokalsamfunnet.

– Jeg ser på skamklippingen som en form for hevn fra forsmådde friere, sier Persen.

Bente Persen forteller at de lokale guttene fikk militært utstyr og det ga de en høyere status. De ble til soldater med felles moral, og autoritet til å handle på kollektivets vegne. Som en uniformert gruppe ble den enkeltes handling og aggresjon mot de lokale jentene anonymisert.

– Guttene sluttet på en måte å være individer, sier Persen.

Ingenting kan utelukkes

Lokalhistoriker Rune Rautio sier han aldri har hørt om at lokale menn begikk disse overgrepene. Men han mener at om noe slikt har skjedd så er det så mye skam forbundet med handlingen at ingen vil snakke om det.

Rune Rautio

Lokalhistoriker Rune Rautio sier han aldri har hørt om at lokale menn begikk disse overgrepene, men ingenting kan utelukkes.

Foto: Allan Klo/NRK

– Jeg har aldri noen sinne hørt at det var lokale soldater involvert i skamklippinga. I et lite samfunn som Kirkenes skulle man tru at man hadde bitt seg merke i dette, og at det hadde blitt spesielt husket om det var lokale som deltok, mener Rautio.

– Det skulle i utgangspunktet tilsi at det ikke var lokale folk med på dette. Men som sagt, dette er svært følsomme saker så ingenting kan utelukkes.

Tror ikke på denne historien

Evelyn Olsen Lid fra Jakobsnes i Sør -Varanger var 10 år da klippingen skjedde. Hun kan huske den dagen da 25 unge jenter i Bjørnevatn ble halt ut av husene og skamklippet.

Evelyn Olsen Lid

Evelyn Olsen Lid trur ikke det var lokale menn i engelske battledresser som skamklippet disse kvinnene.

Foto: Silja Arvola

– Soldatene gikk inn i husene og dro ut jenter som de mente hadde vært sammen med tyskerne. Så klipte de håret av dem, i forskjellig lengde, etter hvor mye de hadde hatt med okkupantene å gjøre.

Men at dette ble gjort av lokale menn i engelske battledresser, har hun ingen tro på. Hun mener at hvis det hadde vært noe i dette, så burde man jo ha hørt det fra ungdommene her på Jakobsnes.Den gang var de mellom 20 og 30 år.

– Jeg tror ikke på det. Jeg har ikke hørt om noen overhodet som har fått utdelt uniform. Da det ble forsøkt å få noen til å sladre på jentene som hadde vært med tyskerne, så var det ingen som sa noe, alle holdt munn.