– Å legge ned radaranlegget kan få katastrofale følger

Det er bekymring over at Kystradaranlegget i Nord-Norge kan bli lagt ned. Forsvarssjefen ønsker å erstatte radarene med droner og satelitter.

Kystradar legges ned

Forsvarsjefen anbefaler å legge ned radarene fordi de uansett må byttes ut, og etterhvert skal satellitter og droner fases inn.

Foto: NRK

– Dette betyr at kysten, fra Varanger til Helgeland, faktisk ikke har noen aktiv overvåkning lenger, sier Bjørn Arne Pedersen, på Kystradar Holmfjell i Vadsø kommune.

Han er arbeidsplasstillitsvalgt for Norges for Norges offisersforbund, og er bekymret:

– Konsekvensen er at vi mister overvåkningen av kysten i Nord-Norge. I verste fall kan de få store miljøkonsekvenser, sier Pedersen.

Pedersen frykter at sikkerheten og beredskapen vil bli svekket:

– Vi vet at oljetransporten langs kysten øker formidabelt. Et skipsforlis som følge av at man ikke har tilstrekkelig overvåkning, kan få katastrofale følger. Både for fiskerinæring og havbruksnæring, sier han.

– Kun radarer kan oppdage

Åtte slike radarer dekker kysten av Nord-Norge. Men Forsvarssjefen vil legge det ned, og erstattes med satellitter og droner. En plan som de ansatte mener at vil svekket overvåkingen.

Ståle Sveinungsen

Ståle Sveinungsen sier at kun radarer kan oppdage enkelte uønskede gjester.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ved Vardø Sjøtrafikksentral overvåker de all trafikk langs kysten. Bare i fjor registrerte de 211 såkalte operative hendelser. Det var fartøy i drift, forlis, brann og forurensinger.

Sentralen bruker AIS-satellitter for å overvåke skipene, men ved feil eller hvis noen ønsker å skjule seg, er det kun radar som kan oppdage skipet.

– Dersom man har feil på utstyret eller ønsker å unngå å bli oppdaget langs kysten, så er det kun radarer som kan oppdage det, forklarer Ståle Sveinungsen, leder av Vardø sjøtrafikksentral.

Inn med droner?

Forsvarsjefen skriver i en mail at de anbefaler å legge ned radarene fordi de uansett må byttes ut, og etterhvert skal satellitter og droner fases inn.

Bjørn Arne Pedersen har lite tro på at det er en løsning som kan lar seg realiseres:

– Vi registrerer at man foreslår droner og andre ubemannede kapasiteter. Vi mener at disse plattformene ikke vil gi den samme informasjon i tilstrekkelig grad som det en landbasert kystovervåkning kan gjøre, sier han.

– I verste fall så blir vi liggende med ryggen bar i lang, lang tid, sier Pedersen.