300 millioner til nye ideer i Nord-Norge

Regjeringen oppretter to landsdekkende såkornfond som skal investere i unge og innovative bedrifter. Det ene fondet opprettes i Nord-Norge.

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper blant annet marin sektor i Nord-Norge kan dra nytte av det nye såkornfondet.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Under et pressemøte på rådhuset i Tromsø med fiskeriminister Elisabeth Aspaker i spissen presenterte regjeringen i dag etableringen av de to såkornfondene.

– Det er kapital fra staten som skal matches med privat kapital og bidra til at nye innovative bedrifter med stort internasjonalt potensial skal få mulighet til å utvikle seg, sier Aspaker.

Fiskeriministeren tror at fondet skal resultere i flere arbeidsplasser i Norge, og har stor tro på effekten fondet vil få i den nordligste landsdelen.

– Mitt inntrykk er at det er utrolig mye optimisme og mange kreative aktører i Nord-Norge som virkelig fortjener å bli oppmuntret, sier Aspaker.

Uklart hvor hovedkontoret i nord skal ligge

Det ene såkornfondet vil ha hovedkontor i Bergen, mens det enda ikke er bestemt hvor hovedkontoret i Nord-Norge skal ligge.

Næringsminister Monica Mæland

Næringsministeren Monica Mæland og regjeringen oppfyller i sitt løfte om et fond som skal stimulere til nye næringer.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Det er Innovasjon Norge som skal ta stilling til på basis av søknad hvem som skal forvalte dette og ta denne prosessen videre, sier fiskeriministeren.

Regjeringen skriver i en pressemelding at selv om fondene skal være landsdekkende er erfaringen at de har størst betydning for regionen de er lokalisert i.

Staten gir 150 millioner av egen lomme til såkornfondet under forutsetning at det matches av ytterligere 150 millioner fra private investorer.

De til sammen 300 millionene som tildeles Nord-Norge skal investeres i rundt 15 bedrifter, og det stilles tøffe krav til bedriftene som det skal satset på.

– Det skal være bedrifter som har ideer med stort internasjonalt potensial, og det skal være bedrifter som har idéer som man ikke uten videre i andre miljøer kan få finansiering til, sier Aspaker.

– Viktig i nordområdepolitikken

Såkornfondet har vært lovet av regjeringen, og er ifølge fiskeriministeren også en konkret leveranse av løftene i nordområdepolitikken.

Innovasjon Norge skal forvalte fondene på vegne av regjeringen, og skal velge forvaltere for fondene gjennom en åpen konkurranse.

– Unge, innovative bedrifter i hele landet trenger kapital og kompetanse for å lykkes og bidra til omstilling av næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren er fornøyd med at det ene fondet legges til Bergen.

– Byen har et svært godt miljø for forskning og utvikling, men det trengs penger for å gjøre ideene salgbare. Nå følger vi også opp målet om å legge til rette for nye såkornfond i universitetsbyene, sier Mæland.