Voldsutsatte barn blir ikke hørt

Voldsutsatte barn blir ikke tilstrekkelig hørt. Det viser en studie ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Studien som førstelektor Anna Margrete Flåm har gjort, viser at hjelpetjenester som familievernkontor i liten grad inkluderer barn i saker som omhandler vold i hjemmet. Resultatet er overraskende og er problematisk knyttet til barns juridiske rettigheter i FNs barnekonvensjon sier Flåm i en pressemelding fra UiT.