NRK Meny
Normal

Vitenskapelig råd: – Elendig tilstand for villaksen

Kun en tredel av villaksen i Norge hadde ingen genetiske spor av oppdrettslaks.

Stein Evensen slipper ut villaks.

Villaksen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Dette betyr blant annet at villaksen er så genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks og derfor ikke klarer å reprodusere seg tilfredsstillende.

Troms er blant de fylkene der det står dårligst til med villaksen.

Fylkesmann i Troms Bård M. Pedersen er bekymret over funnene i rapporten som er utarbeidet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

– At tilstanden til villaksen i Troms er så dårlig er urovekkende, sier Pedersen i en pressemelding.

Rapporten er bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og også, for første gang, en spørreundersøkelse blant sentrale kilder innen fiskehelse og forvaltning.

Innkrysning av oppdrettslaks i ville bestander er en direkte trussel mot bestanden.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

104 bestander undersøkt

Også bestandene i Hordaland og Sør-Trøndelag, hadde dårligst kvalitet blant dem som er vurdert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. I sin rapport skriver de:

«En tredel av villaksbestandene (33 bestander) var så genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks at de ble klassifisert til å ha svært dårlig eller dårlig kvalitet. Ytterligere en tredel (35 bestander) ble klassifisert til moderat kvalitet på grunn av genetisk påvirkning av oppdrettslaks.»

Genetiske endringer

I Troms er det gjort en vurdering av seks laksebestander.

Fylkesmannen i Troms, Bård Magne Pedersen

Fylkesmann er bekymret for villaksen i Troms.

Foto: Elise Holdal / NRK

– I vassdraget, som har en av Norges største bestander av atlantisk laks, er det påvist store genetiske endringer i bestanden, blant annet som følge av genetisk innblanding fra oppdrettslaks, sier Pedersen.

Rapporten viser at det også er påvist genetiske endringer i bestanden i Kvænangselva som i likhet med Målselva er et beskyttet nasjonalt laksevassdrag.

«For at en laksebestand skal nå målet om tilstrekkelig god kvalitet så må den ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks eller andre menneskelige påvirkninger, den må ha nok gytefisk (ha nådd gytebestandsmålet), og den må ha et normalt høstbart overskudd.» Vitenskapelig råd for laksebestand.

Disse vassdragene ble undersøkt

I sin rapport skriver Vitenskapelig råd at den nye kunnskapen de har fått dokumenterer at oppdrett av laks per i dag truer nasjonalt og regionalt viktige og store vassdrag. Innkrysning av oppdrettslaks i ville bestander er en direkte trussel mot bestanden.

Laksebestanden i disse vassdragene ble undersøkt:

  • Salangenvassdraget
  • Laukhella-Lakselva
  • Målselva
  • Skibotnelva
  • Reisaelva
  • Kvænangselva

(Laksen i Målselva får svært godt på gytebestandsmål og høstingspotensial. Laksen i Laukhella-Lakselva får svært god/god på genetisk integritet. Resten scorer svært dårlig, dårlig eller moderat også på kvalitetsnormen.)