NRK Meny
Normal

Russland vil utestenge lakseeksportører

Den russiske veterinærtjenesten varsler utestengelse av 13 norske lakseeksportører, men ingen av disse er hjemmehørende i Troms og Finnmark.

Lakseoppdrett
Foto: Henning Bagger / NRK

Bakgrunnen er funn av bakterier i forsendelser fra bedriftene.

Kom ikke til enighet

Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland

Ole Fjetland i Mattilsynet jobber forsøker å ordne opp i utestengelsene.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet og russiske veterinærmyndigheter møttes før helga i Brüssel om mattrygghet og markedsadgang for norsk laks og ørret til Russland, uten å komme til enighet.

– Fra russisk side er det varslet stopp i leveransen fra 13 virksomheter fra 5. mai, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

Styrker Troms og Finnmark

– Vi ønsker ikke denne utestengelsen, og vi jobber med å følge opp meldingene vi får fra russisk side, slik at det blir gjenåpnet, sier Fjetland.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener de varslede tiltakene på russisk side ikke vil svekke oppdrettsbedrifter i Troms og Finnmark, snarere styrke bedriftene.