Vil lage gjødsel av fiskeslam

Norske forskere foreslår at gjødsel produsert fra fiskeslam kan bli en ny, norsk eksportnæring. Mange settefiskanlegg er pålagt å rense avløpsvannet for fiskeslam, noe som utgjør et avfallsproblem for oppdrettsnæringen. I en artikkel publisert i tidsskriftet Ambio skriver forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet at gjødselproduksjon vil redusere næringstapet til havet.