NRK Meny

Vil hjelpe næringslivet

Rådmannen i Harstad, Hugo Thode Hansen, mener kommunen må hjelpe næringsdrivende til å møte utbyggingen på Evenes flyplass. Når forsvaret skal ruste opp Evenes som flybase, vil det bety store utbygginger. Kommunen kan bidra med å stå for et program for leverandørutvikling som gjør bedriftene kvalifisert til å konkurrere om kontraktene.