NRK Meny

Vil ha barnehage på Vengsøy

Formannskapet i Tromsø vil i dag gå inn for å opprettholde driften av barnehagen på Vengsøy. Kommunestyret vedtok å legge ned driften, men saka er nå vurdert på nytt. Nå er det tre barn i barnehagen, og det er et barn på sju måneder i bygda som om bare noen måneder vil ha behov for barnehageplass. I tillegg har en familie med barn i barnehagealder signalisert at de vurderer å flytte til Vengsøy dersom det finnes et fullverdig barnehagetilbud der.