Vil fortsette å kvalitetssikre fisk

Norges Råfisklag vil fortsette med kvalitetskontroller av fisk. Råfisklaget og blant annet Mattilsynet har i en prøveperiode siden 2015 sjekket fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nord-Norge. Målet var å forbedre kvaliteten på hvitfisk. Men selv om forholdene er blitt bedre, er det fortsatt rom for forbedringer. Det viser en rapport råfisklaget har levert til Nærings – og fiskeridepartementet.