Vil at folk skal pante piggdekkene

Det bør innføres en panteordning i Tromsø ved skifte fra piggdekk til piggfrie dekk som tiltak mot luftforurensning. Det anbefaler administrasjonssjefen i kommunen. Panteordninga skal kunne gjelde fra 1. oktober og ut 2018. Refusjonsbeløpet skal være 1200 kroner for 4 nye dekk. Saken avgjøres i formannskapet i neste uke.